Jonas Bartkus

Šiaulių politiko blogas

Archyvas ‘Kiti’


Tėvų tremties takais (fotoreportažas)

Nuotraukų ieškokite čia

Kelionės į Sibirą galutinis tikslas:
https://www.google.com/maps/@58.5815011,97.0162149,1679m/data=!3m1!1e3

Šioje vietoje buvo kaimas Чегумей / Chegumey, kuriame 1948-1958 gyveno mano tėvai.
Man pavyko aplankyti šią vietą. Tėvus vežė vandeniu – Jenisiejumi, Angara, Irkinejeva.

Tėvų tremties kelias

Mano kelias į tėvų tremties vietą

Mes keliavome mašina Krasnojarskas – Kansk – Boguchany (560 km). Iš Boguchany laivu Angara iki Artiugino (apie 50 km). Iš ten UAZu iki kaimo (apie 30 km).

Edvino Bartkaus kelionės įspūdžius pamatysite čia.

Straipsnis 15min.lt interneto portale.

Mano politinė programa

TS – LKD pradeda pasirengimą 2015 m. savivaldos rinkimams.

Dalinuos savo ideologiniais principais  ir siekias.

Asmenybės laisvė

Šiuolaikinis konservatizmas pripažįsta žmogaus teises ir laisves, bet pirmenybė yra teikiama bendruomeniškumui, nes individas negali egzistuoti be bendruomenės. O bendruomenėje demokratija yra ir bus man svarbiausia.

Subsidarumas

Visose lygiuose turi būti principas – jei centras gali nesikišti – nesikiša.

Šiauliai turi tapti tikru Šiaurės Lietuvos regionu, atitinkančiu Europos sąjungos regiono sampratą. Tokių regionų Lietuvoje turi būti ne daugiau kaip keturi.

Solidarumas

Bendruomenės

Ne partija yra bendruomenė, o bendruomenių visuma yra partija.

Kiekvienas iš mūsų turi būti ne tik mūsų partijos lyderiu, bet ir lyderiu savo benduomenėje – teritoriniu, profesiniu, kultūriniu ir kitais lygiais.

Ko sieksiu konkrečiai:

Stiprios ir efektyvios savivaldybės įmonės nebijančios konkurencijos – pigios paslaugos gyventojams;

Kvalifikuotas ir lankstus savivaldybės administracijos personalas – greitas, mandagus ir kokybiškas gyventojų aptarnavimas savivaldybėje;

Bendruomenių inicityvų skatinimas – kiek įmanoma daugiau žmonių įtraukti į savo klausimų sprendimą.

Su šv. Kalėdom!

Mano aplankytos pasaulio šalys


visited 24 states (10.6%)
Create your own visited map of The World or Like this? try: Sea Level Rise

Tremtis

2013 m. spalio 6 dieną Šiauliuose vyko Romualdo Baltučio organizuota jau ketvirtoji konferencija.

Informacija apie konferenciją –  konferencija’2013

Romualdas Baltutis – inžinierius, dukart tremtinys. 1940 ištremtas į Altajaus kraštą, 1946 – grįžo, tačiau po metų vėl su šeima ištremti į Altajaus kraštą. Nežiūrint visų sunkumų, sugebėjo Sibire baigti institutą, tapti inžinieriumi.

Pastaraisiais metais tapo tremtinių atsiminimų knygų serijos “Sibiro Alma Mater” sudarytoju. Jau yra išėjusios penkerios knygos.

Konferencijoje pasakojau savo šeimos tremties istoriją bei kaip stengiamės šios istorijos nepamiršti – užrašyti atsiminimus, pažymėti reikšmingas vietas.

Mano pranešimo skaidres rasite čia

Baltučių giminės susitikimas

Birželio 29 dieną Vanagiuose (Šilutės savivaldybė) vyko Baltučių giminės susitikimas.

Nuotraukas iš susitikimo galite pamatyti čia. Atsisųsti nuotraukas PDF faile galite iš čia.

Giminės medį PDF formatu galite atsiųsti iš čia.

Straipsniai laikraščiuose apie susitikimą:

Šilokarčema

Šilutės naujienos

Koplytstulpis pasipuošė vasaros renginiams.

Paupariai, Šilutės savivaldybė.

Gyvosios krašto istorijos konferencija „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“

Apie koferenciją ir susitikimą parašė laikraštis Šilokarčema

2013 m. birželio 29 dieną 11 val.  Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centre vyks Gyvosios krašto istorijos konferencija  „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“

Konferencijos temos ir pranešėjai:

Žemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto istorinė raida.
Pranešėjas  Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas.

Naumiestiškių tarmė.
Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė.

Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai.
Jonas Bartkus, kraštietis.

Socialinis tinklas giminių bendravimui „GENI.COM“.
Valdas Kniukšta, studentas.

Pranešimų trukmė iki 15 min.

Rengėjai:

Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugija

Žemaičių krašto etnokultūros centras, vadovas Valerijonas Krutikovas

Daukšių/Baltučių/Bartkų giminės susitikimo organizatoriai

Apie pranešėjus

Malinauskas Zigmas (1941 06 24 Rimženčių k., Šilutės r.), geologas, fizinių m. daktaras (1981), ilgametis Geologijos mokslinio tyrimo instituto (dabar Geologijos ir geografijos institutas) darbuotojas. Tiria kvartero sistemos paviršinių, tarpmoreninių nuogulų litologines ir kt. savybes. Analitinius mokslinius tyrimus apibendrino 45 straipsniuose ir monografijoje, paskelbė populiarių straipsnių geologijos, muziejininkystės, istorijos klausimais. Yra parengęs Lietuvos geologijos muziejaus kūrimo koncepciją ir programą. Šiuo metu rengia lokalinę monografiją „Žemaičių Naumiestis“.

Filologijos mokslų daktarė Janina Janavičienė (gim. 1936 06 12, Makiuose, Šilutės r.). 1985 metais Vilniaus Universitete apgynė disertaciją „Žemaičių Naumiesčio lietuvių kalbos sociolingvistiniai aspektai“. Mokslinio tyrinėjimo sritys: Klaipėdos krašto tarmės, jų istorija ir etnokultūra, lyginamosios kalbotyros klausimai.  Ištyrė ir aprašė Ž. Naumiesčio tarmę.

Jonas Bartkus (1958 11 07, Pauparių k., Šilutės raj.). Informacinių technologijų specialistas. Šiaulių miesto tarybos narys, Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ valdybos pirmininkas, Ž. Naumiesčio kraštiečių draugijos tarybos narys.

Valdas Kniukšta (1992 12 28, Vanagių k. Šilutės raj.), informatikos studentas.

Menų inkubatorius Šiauliuose

Šiandien Kazys Alminas mums atsiuntė tokią pasaką. Dalinuosi.

Kartą žmogus pateko į Rojų. Vaikšto, žvalgosi aplinkui, stebisi – viskas aplinkui taip pat kaip Žemėje, tik žmonės kitokie – draugiški,  nuoširdžiai šypsosi vieni kitiems, namai gražūs, tvarkingi. Eina tolyn – žiūri užrašas „Frenkelio rūmų kompleksas“. Ogi ten visas kultūros ir pramogų miestelis – gatvės tarp spalvingų namų švarutėlės, pilna besišypsančių laimingų žmonių, kiekviename name –  ar tai muziejus, koncertų salės, knygynai, ar suvenyrų parduotuvės iš kitų kraštų būriais nuolat plaukiantiems turistams. Priėjo žmogus prie arkangelo ir paprašė:

-         Čia viskas taip pat kaip ir Žemėje. Gal galėčiau nors viena akim žvilgtelėti į pragarą? Kaip ten viskas atrodo?

-         Gerai, – sako arkangelas,- eime.

Nuvedė į pragarą. Žiūri žmogus – ten irgi viskas taip pat. Tokios pat  architektūros namai, tokie pat žmonės, tik visi supykę, rėkauja sustoję vieni prieš kitus, šaukia: „Korupcija! Korupcija!“,  kitur – „Šalin! Šalin nuo mūsų draugų dujų! Jos pačios kvapniausios, kaip skaniai pinigais kvepia!“. Eina tolyn – žiūri užrašas „Frenkelio rūmų kompleksas“. Ogi ten –  vieni griuvėsiai, chemikalų kvapas, piktžolių plotai ir nei vieno žmogaus.  Tik iš toli ataidi: „Korupcija! Korupcija!  Šalin! Šalin!…“

Visai kaip Žemėje…

Paaiškinimai ne šiauliečiams:

Frenkelio rūmų kompleksas - viena didžiausių Rusijos imperijos odų apdirbimo įmonių, 1879–1995 m. veikusi Šiauliuose.

Šiaulių m. savivaldybė siekdama atkurti kai kurios komplekso pastatus yra parengusi “Menų inkubatoriaus” projektą EU lėšoms gauti. Tačiau grupės politikų pastangomis nuolat skundžiant teisėsaugos institucijoms šį projektą pavyko sustabdyti ir Šiaulių miestas neteks apie 8 mln. Lt. paramos.

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų

Mano elektroninis sveikinimas

O jeigu norėtumėte linksmiau būti pasveikinti spauskite čia. Rasite mano darbovietės sveikinimą.