Jonas Bartkus | Miesto taryba

Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Miesto taryba’


Atkurtai LIETUVAI 100 metų!

Kai valdo paragrafas (viešas pareiškimas, 2018-02-08)

Viešas pozicijos paaiškinimas

Pastaruoju metu spaudoje pasirodė informacija apie neva finansinės drausmės pažeidimus padariusius įstaigų vadovus. Šią informaciją savivaldybės administracija pateikė ir savivaldybės tinklapyje.

Savivaldybės vadovai norėdami “paauklėti” įstaigų vadovus, planuodami šių metų biudžetą 37  įstaigoms skirtus asignavimus  sumažino 208 tūkstančiais eurų.

Tuomet komiteto posėdyje bei bendraujant su įstaigų vadovais bei apskaitos darbuotojais, buvo išsiaiškinta, jog pažeidimai yra įvairaus pobūdžio bei turi skirtingus motyvus. Išreiškiau nuomonę, jog neteisinga taikyti visoms įstaigoms vienodo pobūdžio bausmę, t. y. biudžeto asignavimų mažinimą visai įstaigai. Tai reikštų,  jog už galimai padarytus vadovų pažeidimus būtų baudžiama įstaiga – jos darbuotojai ir jų aptarnaujami klientai – vaikai.  Į mano pastabas iš dalies atsižvelgta, nes asignavimai įstaigoms buvo sumažinti tik 57 tūkstančiais eurų.

Noriu pabrėžti, jog niekuomet nepritariau ir nepritarsiu kolektyvinių bausmių taikymui. Įstaigų vadovų atlyginimas turi būti susietas su veiklos rezultatais, o ne su procedūromis. Savivaldybė turi užtikrinti tokį asignavimų administravimą, kuris nebūtų dviprasmiškai suprantamas ir netaptų įrankiu bausti, o ne motyvuoti.

Man žinomi atvejai, kuomet įstaigos nesilaikė atitinkamos tvarkos siekiant, kuo racionaliau panaudoti joms skirtas lėšas, todėl kiekviena situacija turi būti nuodugniai išsiaiškinta ir tik tuomet taikomos vienokios ar kitokios priemonės.

2017 metais atliktoje valstybės kontrolės ataskaitoje aiškiai įvardijama, jog dabartinė galiojanti vadovų veiklos vertinimo tvarka bei savivaldybei teikiamos vadovų ataskaitos ne visada užtikrina  mokyklų vadovų atsakomybę ir atskaitomybę už veiklos rezultatus ir pažangą, nes vertinami dokumentai, procesai, bet ne praktinė veikla ir mokyklos pažangą rodantys rodikliai.

Toje pačioje  Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Šiaulių miestas įvardijamas kaip vienas iš gerosios mokyklų tinklo pertvarkos praktikos pavyzdžių ir mokinių pasiekimai Šiaulių miesto savivaldybėje yra geri ir tolygiai gerėja.

Atsakingai pareiškiu jog 2018-02-08 savivaldybės tinklapio pranešime “Bausti negalima pasigailėti” mero A. Visocko pateikta informacija, jog Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas J. Bartkus darė įtaką Savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, kad būtų priimti sprendimai dėl asmeninės įstaigų vadovų atsakomybės yra klaidinanti ir ištraukta iš konteksto.

Finansų ir ekonomikos komitetui detali informacija apie padarytus pažeidimus pateikta nebuvo, todėl komitetas šio klausimo nesvarstė ir jokios pozicijos neišreiškė.

Prašau Administracijos direktorių Finansų ir ekonomikos komitetui pateikti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų vadovų 2017 metines užduotis ir vertinimo ataskaitas.

Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas                                                          Jonas Bartkus

 

Kovo 11-osios minėjimas

Šiaulių miesto tarybų nariaiLietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-asias metines Šiauliuose susirinko visų kadencijų (1990-2010) tarybos nariai.Tokių kadencijų buvo šešios. Tarybos nariais Šiaulių mieste ilgesnį ar trumpesnį laiką pabuvo 157 šiauliečiai. Renginyje dalyvavo Nepriklausomybės akto signatarai Donatas Morkūnas ir Mindaugas Stakvilevičius.  Trumpu koncertu renginio dalyvius pradžiugino berniukų choras “Dagilėlis”.

Miesto biudžetas

Vyksta miesto biudžeto projeto 2010 metams svarstymai miesto tarybos komitetuose.

Šių metų biudžetas mažėja nuo 279 mln. plano 2009 iki 230 mln. Ne visiems sekasi, ne visi supranta. Tačiau kompromisą reiks rasti.

Praėjusiais, 2009 metais, į miesto biudžetą buvo surinkta 244 mln. litų. Metų viduryje planas buvo sumažintas iki 274 mln, vadinasi miesto biudžetas nesurinko apie 30 mln. planuotų pajamų. Didžioji šios sumos dalis virto skolomis ir jos anksčiau, ar vėliau turės būti atiduotos. 

Labiausiai skriaudžiami pagal lobistinius veiksmus atrodo kai kurie Šiaulių miesto darželiai – lopšeliai. Nors formaliai jiems miesto biudžete mažinimas vienas mažiausių – 15,7 proc., tačiau ištikrųjų išgyventi jiems tikrai nebus lengva. Tai mes matome ir sprendimų ieškome.

Tačiau iš pačių darželių vadovų pastangų yra aiškiai per mažai. Reikalingi ilgalaikiai sprendimai optimizuojantys šių organizacijų sąnaudas. Juk sunkmetis prasidėjo dar 2008 metų pabaigoje, o kokių nors realių žingsnių mažinanat etatus, ieškant pigesnių darželių valymo, kitų paslaugų nebuvo ieškoma.  

     

    

A. Šedžiaus pamokos

A. Šedžius pasinaudojo jog Seimas šią savaitę neposėdžiauja pasinaudojo tarybos posėdžio tribūna ir mokė tarybą kaip reikia taupyti.

Kad taip tos pamokos būtų pravestos prieš metus G. Kirkilui ar bent jo patarėjui Vytautui Juškui. Nes kaip visada valdant socdemams labiausiai suvežėjo valstybės ir savivaldybių tarnautojai – ir skaičiumi ir algų dydžiais. 2008 metais buvo skirta 700 tūkst tikslinė dotacija tarnautojų atlyginimų pakėlimui. Šiemet tokia dotacija neskirta, o atlyginimų tarnaudojams savivaldybė sumažinti negali – nes jie priedų negauna. Visas išmokos priklauso nuo tarnybinių koeficientų, stažo ir kategorijų. O jos gali būti mažinamos tik nedrausmingiems darbuotojams.

Po jo kalbos spauda rašo apie tai, kad Seimo nariui žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje. Neva pasielgta neetiškai, nes jis norėjo kalbėti svarstant biudžetą. Kiek man žinoma jo raštiškai merui pateiktame prašyme buvo nurodyta, jog kalbės miestiečiams svarbiais klausimais. O tokių klausimų miesto taryba svarstė virš 30. Tad žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje.  

Miesto tarybos posėdis

Šiandien miesto tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas – biudžeto mažinimas 9,8 proc. Šio klausimu kalbės tik opozicija. Valdančioji dauguma čia sprendimo teisę atidavė administracijai. Mokesčio už šiukšles kol kas nedidinsime.

Administracijos vadovo pavaduotoją Gintautą Mikučiauską tikriausiai atleisime, nes to kategoriškai reikalauja jį siūliusi partijos TT frakcija.

Daug diskutuosime dėl naujo miesto garbės piliečių rinkimų reglamento. Turime sutarti, nes jau reikia pradėti jų rinkimų procedūrą, kad suspėti iki miesto dienų rugsėjo mėnesį.

Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Savivaldybėje

Šiandien vienas iš Šiaulių miesto laikraščių paskelbė “naujieną” – savivaldybės administracijos direktorius gali būti pakeistas.

Kaip Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas atsakingai pareiškiu, kad šis klausimas nebuvo svarstomas nei mūsų frakcijos, nei koalicijos posėdžiuose. Jo net niekas nesiūlė svarstyti. 

Darbas savivaldybės administracijoje nėra lengvas – miestą valdo 5 partijų koalicija, dar dvi partijos dirba opozicijoje, miesto biudžeto ištekliai lyginant su ankstesniais metais ne dėl vietinės valdžios kaltės yra menki. O ir tas pats biudžetas tik baigia pasivyti atsilikimą.  Infliacijos spiralė verčia vis didinti ir didinti savivaldybės įmonių kainas.  Padidėjusias kainas moka ne tik gyventojai, bet ir visos savivaldybės organizacijos – darželiai, mokyklos ir t.t. 

Iš patirties žinau, kad bet koks geras darbas miestui, jo gyventojams, gali būti padarytas tik iniciatyvaus, energingo administracijos darbo dėka. Tarybos nariai gali tik perteikti miesto visuomenės lūkesčius, paspausti centrinę valdžią dėl finansavimo. Geriausiu atveju pasiūlyti naujų idėjų, o jas įgyvendinti turi savivaldybės tarnautojai.

Todėl labai dažnai dėl nesėkmių yra kaltinami  administracijos vadovai. Ar tie kaltinimai pagrįsti?

Rimundas Domarkas turi didelę administratoriaus darbo patirtį. Yra vadovavęs Šiaulių apskričiai, Šiaulių rajono savivaldybei. Tuo tarpu jo pavaduotojams šis darbas yra naujas. Tačiau jie jauni ir jų kompetencija greitai kyla, todėl turime pagrindo tikėtis, kad ši savivaldybės vadovų komanda yra pajėgi vykdyti jai pavestas užduotis.   

  

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis

Šiandien Sąjūdžio gimimo diena!

Sveikinu bendražygius ir visus šiauliečius!

Tai diena kai mes pabudome. Ir kėlėmės. Ir keliamės. Ir tikiu, kad prisikelsime. Ir mūsų valstybė, ir mes, jos piliečiai. Tik būkime kantrūs, būkime pakantūs, būkime sąžiningi ir drąsūs. Kaip tada, prieš 20 metų.

Drįstu jungtis su Sąjūdžio pirmeiviais, nes priklausiau antrąjai Sąjūdžio bangai. Susikūrus iniciatyvinei grupei Vilniuje reikėjo tai padaryti kiekviename mieste, kiekvienoje įmonėje. Ir taip aš tapau Sąjūdžio grupės seniūnu Šiaulių namų statybos kombinate. Įkalbėtas jau anapilin iškeliavusio inžnieriaus Algio Liugo. Tik dabar suprantu kaip gerai jis jau tada suprato Sąjūdžio misiją.

Ir ėmėmės darbo – mitingų organizavimas, parašų rinkimas, dalyvavimas rinkimuose vaikštant po namus ir butus, tai darbas, kurį darėme. Iš širdies. O kadangi aplink buvo daug pagalbininkų, rėmėjų todėl tas darbas sekėsi. Sąjūdžio buvau pastūmėtas kandidatuoti į Šiaulių miesto taryba, Sąjūdžio dėka tapau Šiaulių miesto tarybos nariu.

Pilną tarybos narių sąrašą galite rasti čia.

Vienas iš pirmųjų Sąjūdžio uždavinių buvo daugpartinės sistemos sukūrimas. Todėl aš, suagituotas Vytenio Andriukaičio, kartu su kitais šiauliečiais ėmės kurti Lietuvos socialdemokratų partiją. Mane į kandidatus iškėlė formaliai dar nesusikūrusi LSDP. Partijos steigiamasis suvažiavimas vyko jau po rinkimų. O aš nuo rugsėjo mėn. pradėjau dirbti savivaldybėje, todėl partijos formaliu nariu netapau. Laikiausi nuomonės, kad valdininkams nedera priklausyti partijai. Nors tuo metu galioję įstatymai nedraudė būti tarybos nariu ir dirbti savivaldybės administracijoje.

Tik išėjęs iš darbo savivaldybės administracijoje 2001 metais įstojau į Tėvynės sąjungą. Nes LSDP jau buvo “suvalgyta” buvusios Komunistų partijos.       

         

Industrinis parkas

Kartu su kitais klausimais iš kurių sunkiausi yra susiję su kainų didinimu – atliekų tvarkymas, šilumos kaina ir kt., savivaldybėje svarstomi ir atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami verslo subjektai, norintys įsikurti parke. 

Administracijos pateiktame projekte yra šie kriterijai:

Planuojamų investicijų, tenkančių 1 ha išsinuomoto ploto, dydis iki veiklos pradžios;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) naujų darbo vietų specialistams skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto sklypo hektarui;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) darbo vietų; Šiaulių universiteto studentams/absolventams skaičius;
Verslo plano pagrįstumas;
Numatoma veiklos pramoniniame parke pradžia;
Naujos įrangos panaudojimas gamyboje;
Eksporto dalis gaminamoje produkcijoje;
Gamybos perkėlimas į Pramoninį parką iš miesto teritorijų, kuriose Savivaldybė siekia įgyvendinti svarbius projektus.

Tačiau tarybos nariai svarstydami šį klausimą komitetuose linkę apsiriboti tik pirmais dviem bei paskutinioju kriterijais. Papildomai siūloma įrašyti kriterijų dėl naudojimosi Šiaulių oro uostu. Kriterijų apie naujai sukurtas darbo vietas siūloma supaprastinti ir kalbėti tik apie darbo vietas apskritai, atsisakant vertinti darbo vietas specialistams.

Mano nuomone, mes turėtume siekti, kad industriniame parke atsirastų kuo daugiau vietų brangiai apmokamiems specialistams. Taip pat reikėtų reikalauti, kad įmonės kuo daugiau savo produkcijos eksportuotų. 
 

Klausimo dėl amfiteatro svarstymas miesto taryboje

Sprendimo projektą pristatė Turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Skurkis.

Pasisakė K. Šavinis, A. Šedžius, A. Augutienė, Z. Buivydas, J. Sartauskas, L. Strazdauskas, A. Kavaliauskienė, M. Stakvilevičius, S. Grigaliūnas, V. Juškus.

Žodis buvo suteiktas Seimo nariui Valentinas Mazuroniui.

Jo pasisakymo pagrindinė mintis buvo, jog arklys buvo pastatytas prieš arklį. Todėl sprendimas turi būti sutabdytas ir pradėtas koncepsijos parengimas aktyviai dalyvaujant visuomenei.

Pasisakiau ir aš. Ankstesnis sprendimas dėl koncesijos buvo klaida. Todėl valdanti koalicija siūlo jį sustabdyti.

Tik man keista Seimo nario, partijos “Tvarka ir teisingumas” vieno iš lyderių pozicija, kuri skiriasi nuo frakcijos miesto taryboje pozicijos. Ši frakcija kartu su socialiberalais niekaip nesutiko su tuo, kad sprendimo projekte, jo pavadinime,  būtų aiškiai pasakyta, jog stabdomas sausio 31 dieną  priimtas sprendimas. Ir dėl to, kad sprendimas būtų sustabdytas, jie koalicijos posėdyje sutiko tik tarybos  posėdžio išvakarėse. Iki tol jie laikėsi pozicijos, kad sprendimas neturi būti sustabdytas.  

Kalbėjo ir vyriausybės atstovas, buvęs meras, atstovavęs socialdemokratų partiją. Jis yra parašęs miesto tarybai teikimą panaikinti 2007 m. sausio 31 dienos sprendimą “Dėl pritarimo koncesijai”. Todėl jis primygtinai reikalavo ne stabdyti sprendimą, bet jį panaikinti.

20 balsų “už” sprendimo projektas buvo priimtas. Jį palaikė ir mūsų frakcijos 4 nariai. Nebalsavo tik Aldona Augutienė, kuri nepritarė sprendimo priėmimui, todėl jos nuomone ji neturi pagrindo stabdyti to kam nepritarė.

Aš galvoju, jog savivaldybei pavyks sudaryti darbo grupę, kuri sugebės įvertinti visuomenės nuomonę ir pasiūlyti tarybai sprendimus, kuris tenkins visuomenės poreikius.

Jei parengtai koncepsijai pritars kokia nors privati struktūra ir koncesijos pagrindu imsis ją įgyvendinti, savivaldybei liks tik džiaugtis. Sutaupytas lėšas bus galima skirti kitiems savivaldybės projektams. Jei neatsiras, tikėkimės jog reikalingas lėšas pavyks rasti miesto biudžete.