Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘TS-LKD Šiaulių skyrius’


TS-LKD

Šeštadienį Lietuvoje atsirado nauja politinė jėga – partija “Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai”.

Ji atsirado susijungus dviem partijomis – Tėvynės sąjungai ir Krikščionių demokratų partijai.

Į susijungimą vedė tikėjimas, kad nauja politinė jėga geriau atlieps rinkėjų lūkesčius ir rinkimuose pasieks geresnių rezultatų.

Šiauliuose LKD nėra labai stipri organizacija – Savivaldybių rinkimuose 2007 metais jie nedalyvavo, t. y. neturėjo savo sąrašo. Tikimės, kad mūsų skyrius vis tik pasipildys naujomis jėgomis ir veikdami kartu sieksime kuo didesnės įtakos miesto politiniame gyvenime.

    

   

Svečias

Gegužės 14 dieną Šiauliuose lankysis Seimo narys Egidijus Vareikis.

Susitikimas su visuomene savivaldybės salėje 17 val. 30 min.

Kviečiu dalyvauti! 

Šv. Velykos

Mielieji!
Priimkite didelį džiaugsmą, trykštantį iš Prisikėlusio Viešpaties.
Prisikėlimo šventė mums dovanoja viltį ir įkvepia pasitikėjimo.
Prisikėlimas mus įgalina tikėti, niekada nepalūžti, neprarasti drąsos, nenusiminti, nenuleisti rankų.
Linksmų šv. Velykų visiems!

Tėvynės Sąjunga, Šiaulių skyrius

Su Vasario 16-ąja!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Lietuvos valstybės himnas
(Tautiška giesmė)

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pareiškimas

TĖVYNĖS SĄJUNGOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS TARYBA

                                                                                     PAREIŠKIMAS

DĖL AMFITEATRO KONCESIJOS

Šiauliai

2008-02-07

Šiaulių miesto savivaldybės taryba sausio 31 d. priėmė sprendimą pritarti lauko amfiteatro Vilniaus gatvėje koncesijai. Miesto visuomenės reakcija rodo, kad sprendimas nebuvo pakankamai viešai apsvarstytas ir pagrįstas.

Reaguodami į Šiaulių miesto visuomenės nuomonę pareikštą žiniasklaidoje, viešose akcijose ir piketuose siūlome koalicijai artimiausiu metu sudaryti darbo grupę, į kurią būtų pakviesti ir visuomenės atstovai (visuomeninių organizacijų, verslininkų, universiteto, architektų tarpo). Ši grupė, išklausiusi miesto piliečių nuomonę, bendruomenių atstovų pozicijas, įvertinusi visas pateiktas pastabas, komentarus bei pasiūlymus, parengtų Amfiteatro rekonstrukcijos viziją.

Remiantis šia vizija būtų rengiamos sąlygos koncesijai ar ieškomi kiti Amfiteatro sutvarkymo finansavimo šaltiniai.

Mūsų pagrindinis tikslas, kad miesto centre įkurtas amfiteatras taptų patrauklia, gyva, tvarkinga ir visiems miesto gyventojams prieinama vieša vieta.

 

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas                                              Jonas Bartkus

Po susirinkimo

Šiandien, vasario 3 dieną, įvyko TS Šiaulių skyriaus susirinkimas.
Jame iškėlėme kandidatus į LR Seimą. Jais bus Vladas Damulevičius ir Igoris Strupeikis vienmandatėse apygardose. Aš ir Rimundas Domarkas sutikome būti įrašyti partijos rinkimų sąraše.

TS Šiaulių skyriaus susirinkimas

Vasario 3 dieną, sekmadienį, 14 valandą Šiaulių miesto savivaldybės salėje šaukiamas skyriaus susirinkimas.

Visų partijos narių dalyvavimas būtinas!

Posėdžiai ir susirinkimai

Artimiausias Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos posėdis spalio 24 dieną 17.30.

Skyriaus susirinkimas numatomas spalio 31 arba lapkričio 7 dieną.

apie komunikaciją…

Spalio 4 dieną Šiaulių miesto savivaldybėje paskaita “Komunikacinės galimybės ir iššūkiai: ar prisitaikys TS prie besikeičiančių sąlygų?”  kurią skaitys Jonas Survila. Tikiuos naudingų žinių.