Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Miesto taryba’


Prasidėjo dar viena kadencija…

Kalba, pasakyta pradedant rinkimų kampaniją (2018-11-12, politinė reklama)

Daugiau kaip prieš šimtą metų mano senelis Petras Bartkus, jaunas vyras, išplaukė į Ameriką. Laimės ieškoti.

Vėliau, jau 54-erių, Petrą Bartkų išvežė į Sibirą.

14 metų Amerikoje. 10 metų Sibire.

Ir abiem atvejais mano senelis grįžo į Lietuvą.

Tai lyg pamoka, lyg priesakas man ir, manau, mums visiems: kurkime savo gyvenimą ten, kur esame – Lietuvoje, savo mieste Šiauliuose.

Mielieji,

 Pirmiausia, apie kokius Šiaulius svajoju?

Apie miestą, kuriame patogu gyventi ir dirbti – ir jaunoms šeimoms, ir garbingo amžiaus žmonėms.

Mano tikslas – kurti Šiaulius – kaip visų mūsų namus.

Nuoširdžiai manau, kad Šiauliai gali geriau.

Galima ir būtina geriau.

Kas man yra Šiauliai? (more…)

Plakatai mieste

Taip, šiuos plakatus galima laikyti mano rinkimų kampanijos pradžia.
Investicijų Šiauliuose trūksta, nusileidžiame net Akmenei ir Panevėžiui. Todėl ir šiauliečių atlyginimai lygūs Akmenės rajono gyventojų atlyginimams, o panevėžiškiams nusileidžiam gerokai.
Kranai ilgisi Šiaulių. Tuščių kalbų jau prisiklausėme.
Oficialus rinkimų startas bus paskelbtas mėnesio pabaigoje. Kviečiu visus į savo komandą.
Rašykite man adresu – jonas@bartkus.lt.
______________________________________

Informacija apie 2018-10-04 dienos Tarybos posėdį.

Sprendimas : „DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,PRAMOGŲ SALA“ AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO 2006 M. BIRŽELIO 8 D. SUTARTĮ NR. SŽ-988 (Nr. TSP-390-(1.15))

Pritariau, vien tik todėl, kad Mero komandos sukeltas karas galėjo privesti prie to, kad Arenos veikla visiškai bus sustabdyta. Todėl taikos sutartis leis VĮ „Pramogų sala“ tęsti savo veiklą ir Arenoje vyks krepšinio varžybos ir kiti renginiai.

Sprendimas priimtas.

 

Sprendimui „ DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“  pritariu, nors dėl techninės savo klaidos praleidau balsavimą. Šiuo klausimu TS-LKD Šiaulių skyriaus taryba dar 2018-03-07 kreipėsi į partijos kolegas Seime. Kreipimosi tekstas – http://jonas.bartkus.lt/wp-content/uploads/2018/10/TS-LKD-Siauliu-s.-pareiskimas_del-bataliono.pdf

Sprendimas priimtas.

 

Sprendimas „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS“.

Nepritariau. Tai sprendimas, kuriuo buvo siūloma „…nutraukti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. SŽ-2, pasirašytą 2018 m. sausio 2 d. su UAB vaistine ,,Valerijonas“.“ Sprendimas priimtas sausio 2 dieną, už jį balsavo ir Šiaulių miesto meras, tačiau LR Konkurencijos tarnybai išreiškus nuomonę, jog šis sprendimas galimai pažeidžia konkurencijos sąlygas (sutartis buvo pratęsta neskelbiant konkurso), siūloma sutartį nutraukti.

Neabejoju, kad pratęsta sausio mėn. sutartis atitiko įstatymus ir Miesto Tarybos nustatytą tvarką dėl nuomos. T.  y.  sutartis be konkurso gali būti tęsiama iki 10 metų.  Buvo likę dveji metai, todėl tokiam laikotarpiui ir buvo sudaryta sutartis.  UAB vaistinė „Valerijonas“ pareikalavus savivaldybės Tarybai pradėjo dirbti ir naktį, t. y. iki pirmos valandos nakties. Todėl Vaistinė turi visas galimybes kreiptis į teismą ir ginčyti sutarties nutraukimo sąlygas bei reikalauti atlyginti žalą.

UAB vaistinei “Valerijonas”, būdama vienu iš istorinio Šiaulių bulvaro simboliu, turi teisę tęsti veiklą pagal sudarytą sutartį. Per dvejus metus reikalinga rasti būdus kaip paremti tokio pobūdžio veiklas miesto centre, o Centro poliklinikos patalpas išnuomoti konkurso būdu arba panaudoti gydymo įstaigos reikmėms.

Sprendimas nepriimtas

Atkurtai LIETUVAI 100 metų!

Kai valdo paragrafas (viešas pareiškimas, 2018-02-08)

Viešas pozicijos paaiškinimas

Pastaruoju metu spaudoje pasirodė informacija apie neva finansinės drausmės pažeidimus padariusius įstaigų vadovus. Šią informaciją savivaldybės administracija pateikė ir savivaldybės tinklapyje.

Savivaldybės vadovai norėdami “paauklėti” įstaigų vadovus, planuodami šių metų biudžetą 37  įstaigoms skirtus asignavimus  sumažino 208 tūkstančiais eurų.

Tuomet komiteto posėdyje bei bendraujant su įstaigų vadovais bei apskaitos darbuotojais, buvo išsiaiškinta, jog pažeidimai yra įvairaus pobūdžio bei turi skirtingus motyvus. Išreiškiau nuomonę, jog neteisinga taikyti visoms įstaigoms vienodo pobūdžio bausmę, t. y. biudžeto asignavimų mažinimą visai įstaigai. Tai reikštų,  jog už galimai padarytus vadovų pažeidimus būtų baudžiama įstaiga – jos darbuotojai ir jų aptarnaujami klientai – vaikai.  Į mano pastabas iš dalies atsižvelgta, nes asignavimai įstaigoms buvo sumažinti tik 57 tūkstančiais eurų.

Noriu pabrėžti, jog niekuomet nepritariau ir nepritarsiu kolektyvinių bausmių taikymui. Įstaigų vadovų atlyginimas turi būti susietas su veiklos rezultatais, o ne su procedūromis. Savivaldybė turi užtikrinti tokį asignavimų administravimą, kuris nebūtų dviprasmiškai suprantamas ir netaptų įrankiu bausti, o ne motyvuoti.

Man žinomi atvejai, kuomet įstaigos nesilaikė atitinkamos tvarkos siekiant, kuo racionaliau panaudoti joms skirtas lėšas, todėl kiekviena situacija turi būti nuodugniai išsiaiškinta ir tik tuomet taikomos vienokios ar kitokios priemonės.

2017 metais atliktoje valstybės kontrolės ataskaitoje aiškiai įvardijama, jog dabartinė galiojanti vadovų veiklos vertinimo tvarka bei savivaldybei teikiamos vadovų ataskaitos ne visada užtikrina  mokyklų vadovų atsakomybę ir atskaitomybę už veiklos rezultatus ir pažangą, nes vertinami dokumentai, procesai, bet ne praktinė veikla ir mokyklos pažangą rodantys rodikliai.

Toje pačioje  Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Šiaulių miestas įvardijamas kaip vienas iš gerosios mokyklų tinklo pertvarkos praktikos pavyzdžių ir mokinių pasiekimai Šiaulių miesto savivaldybėje yra geri ir tolygiai gerėja.

Atsakingai pareiškiu jog 2018-02-08 savivaldybės tinklapio pranešime “Bausti negalima pasigailėti” mero A. Visocko pateikta informacija, jog Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas J. Bartkus darė įtaką Savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, kad būtų priimti sprendimai dėl asmeninės įstaigų vadovų atsakomybės yra klaidinanti ir ištraukta iš konteksto.

Finansų ir ekonomikos komitetui detali informacija apie padarytus pažeidimus pateikta nebuvo, todėl komitetas šio klausimo nesvarstė ir jokios pozicijos neišreiškė.

Prašau Administracijos direktorių Finansų ir ekonomikos komitetui pateikti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų vadovų 2017 metines užduotis ir vertinimo ataskaitas.

Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas                                                          Jonas Bartkus

 

Kovo 11-osios minėjimas

Šiaulių miesto tarybų nariaiLietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-asias metines Šiauliuose susirinko visų kadencijų (1990-2010) tarybos nariai.Tokių kadencijų buvo šešios. Tarybos nariais Šiaulių mieste ilgesnį ar trumpesnį laiką pabuvo 157 šiauliečiai. Renginyje dalyvavo Nepriklausomybės akto signatarai Donatas Morkūnas ir Mindaugas Stakvilevičius.  Trumpu koncertu renginio dalyvius pradžiugino berniukų choras “Dagilėlis”.

Miesto biudžetas

Vyksta miesto biudžeto projeto 2010 metams svarstymai miesto tarybos komitetuose.

Šių metų biudžetas mažėja nuo 279 mln. plano 2009 iki 230 mln. Ne visiems sekasi, ne visi supranta. Tačiau kompromisą reiks rasti.

Praėjusiais, 2009 metais, į miesto biudžetą buvo surinkta 244 mln. litų. Metų viduryje planas buvo sumažintas iki 274 mln, vadinasi miesto biudžetas nesurinko apie 30 mln. planuotų pajamų. Didžioji šios sumos dalis virto skolomis ir jos anksčiau, ar vėliau turės būti atiduotos. 

Labiausiai skriaudžiami pagal lobistinius veiksmus atrodo kai kurie Šiaulių miesto darželiai – lopšeliai. Nors formaliai jiems miesto biudžete mažinimas vienas mažiausių – 15,7 proc., tačiau ištikrųjų išgyventi jiems tikrai nebus lengva. Tai mes matome ir sprendimų ieškome.

Tačiau iš pačių darželių vadovų pastangų yra aiškiai per mažai. Reikalingi ilgalaikiai sprendimai optimizuojantys šių organizacijų sąnaudas. Juk sunkmetis prasidėjo dar 2008 metų pabaigoje, o kokių nors realių žingsnių mažinanat etatus, ieškant pigesnių darželių valymo, kitų paslaugų nebuvo ieškoma.  

     

    

A. Šedžiaus pamokos

A. Šedžius pasinaudojo jog Seimas šią savaitę neposėdžiauja pasinaudojo tarybos posėdžio tribūna ir mokė tarybą kaip reikia taupyti.

Kad taip tos pamokos būtų pravestos prieš metus G. Kirkilui ar bent jo patarėjui Vytautui Juškui. Nes kaip visada valdant socdemams labiausiai suvežėjo valstybės ir savivaldybių tarnautojai – ir skaičiumi ir algų dydžiais. 2008 metais buvo skirta 700 tūkst tikslinė dotacija tarnautojų atlyginimų pakėlimui. Šiemet tokia dotacija neskirta, o atlyginimų tarnaudojams savivaldybė sumažinti negali – nes jie priedų negauna. Visas išmokos priklauso nuo tarnybinių koeficientų, stažo ir kategorijų. O jos gali būti mažinamos tik nedrausmingiems darbuotojams.

Po jo kalbos spauda rašo apie tai, kad Seimo nariui žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje. Neva pasielgta neetiškai, nes jis norėjo kalbėti svarstant biudžetą. Kiek man žinoma jo raštiškai merui pateiktame prašyme buvo nurodyta, jog kalbės miestiečiams svarbiais klausimais. O tokių klausimų miesto taryba svarstė virš 30. Tad žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje.  

Miesto tarybos posėdis

Šiandien miesto tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas – biudžeto mažinimas 9,8 proc. Šio klausimu kalbės tik opozicija. Valdančioji dauguma čia sprendimo teisę atidavė administracijai. Mokesčio už šiukšles kol kas nedidinsime.

Administracijos vadovo pavaduotoją Gintautą Mikučiauską tikriausiai atleisime, nes to kategoriškai reikalauja jį siūliusi partijos TT frakcija.

Daug diskutuosime dėl naujo miesto garbės piliečių rinkimų reglamento. Turime sutarti, nes jau reikia pradėti jų rinkimų procedūrą, kad suspėti iki miesto dienų rugsėjo mėnesį.

Posėdžio darbotvarkę rasite čia.