Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Kiti’


Titulinė Baltučių giminės nuotrauka

Baltučiai – Kostas, Eleonora, Salomėja, Juozas savo gimtinėje 1985 metais Kalininkų kaime su pirmojo susitikimo atminimo medaliais.

Daukšių/Baltučių giminės susitikimas

Žemaičių Kalvarijos Kalnai Šiauliuose

Penktadienį (2022-03-18) Katedroje Šiaulių žemaičiai giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus – tai 20 stočių, arba vietų, Kryžiaus kelias.

Yra galimybė išklausyti. Tam reikia skirti 2 val. 19 min. https://youtu.be/6mOFA5yeLOA

Telšių vyskupijos kanauninko Andriejaus Sabaliausko pamokslas apie Žemaičių kalvarijos kalnų istoriją – https://youtu.be/Lo4C7LCZH7o

Draugijos “Saulaukis” pirmininkės Silvijos Baranauskienės įžanginis žodis – https://youtu.be/ttveGt3ul2o

Dėkojame Šiaulių Vyskupui Eugenijui Bartuliui, Šiaulių vyskupijos kurijai, kancleriui R. Žaromskiui už pagalbą.

ŽGŽ kitame formate.

Žemaitiu kalėnduorios 2021

Dainą išgirsti ir kartu sudainuoti galite paspaudę mygtuką – PADAINUOKIME!

Su Laisvos Lietuvos 30-ečiu!

 

Sveikindamas prisimenu Namų statybos kombinato Sąjūdžio grupę, su kuriais, vieni kitus padrąsindami, pradėjome eiti Laisvės keliu. Su švente bičiuliai!

Augustis Vadimas

Jonas Bartkus (seniūnas)

Buzienė Nijolė

Danazas Romualdas

Klusas Augustinas

Komisaraitytė Dalia

Kriaučiūnienė Danutė

Liugienė Angelė

Prėskienis Gintaras

Ščipokas Vladas

Vasilauskas Alfredas

Atminimo ženklas “Už nuopelnus Žemaitijai”

Apdovanojimui Atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“ teikiami asmenys yra įvertinami už reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus  Žemaitijai, už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose  stiprinančiose Žemaitijos tapatybę, istorinę atmintį, kalbą, Žemaitijos kaip istorinės Europos žemės gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

 

Debatai Šiaulių televizijoje

Visų Šiaulių kandidatų į merus debatai Šiauliuose. Žiūrėkite rytoj vakare. Nuotraukoje TS-LKD kandidatai į Šiaulių miesto tarybą.


Su palaiminga Kristaus Gimimo švente!

Radijo laidos “Aktualijos iš pirmų lūpų” (97,8 FM)

Mano nuomonė apie miesto problemas, miesto taryboje svarstomus klausimus RS2 radijo laidose.

Naujausią laidą rasite čia.

Laidos temos:  pirmoji – miesto gatvių remontai.
Antroji tema – apie sprendimo projektą “DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO”;
Trečioji tema – keleivių vežimo pertvarkos projektai.

2018-18-17 dienos laida.