Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas rugpjūtis, 2011


Koplytstulpis tėviškėje

Šią vasarą brolio Tomo iniciatyva mūsų tėvų buvusioje sodyboje (Šilutės rajonas, Pauparių kaimas) pastatėme koplytstulpį.

Sodybos istorija

Senelis Petras Bartkus būdamas jaunas išvyko užsidirbti į Ameriką. Ten praleido 14 metų.

Už uždirbtus pinigus pirko sodybą su 33 ha žemės, vedė. Išaugino tris sūnus ir dukrą. Tarp jų mano tėvas Stasys.

1948 metais šeima buvo ištremta į Sibirą – Krasnojarsko kraštas, Bogučianų rajonas, Artiugino kaimą. Ten praleido 10 metų.

Grįžę apleistą sodybą atstatė. Čia gimiau ir užaugau aš, du mano broliai ir sesuo.

Apie 1978 tėvai pastatė namą Vanagių kaime (5 km. nuo sodybos). Sodyba buvo sunaikinta.

Lietuvai atkūrus valstybę, žemė buvo grąžinta.

Koplytstulpis

Brolis Tomas tėviškės miške surado ąžuolą, kuris buvo nuvežtas medžio meistrui Juozui Judženčiui iš Žemaičių Naumiesčio.

Mūsų noras buvo, kad kompozicijoje būtų atspindėta senelio įdomūs likimo vingiai – ir Amerika. ir Sibiras.

Moralas

Geriausia vieta gyventi yra čia, Lietuvoje.