Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas lapkritis, 2007


Tarybos posėdžio darbotvarkė (2007 11 22)

  2007 m. lapkričio 22 d.
Šiauliai
13.00 val. – 14.30 val.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-1 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
  • 1 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės 2007 metų biudžetas
  • 2 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas
 2. Dėl UAB “Šiaulių vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
 3. Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
  • 1 priedas. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarka
 4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2008 m. programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, patvirtinimo. Pranešėjas – Arūnas Adomaitis.
  • 1 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2008 m. programa, finansuojama iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
 6. Dėl Šiaulių miesto gatvių asfaltavimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Arūnas Adomaitis.
  • 1 priedas. Šiaulių miesto gatvių asfaltavimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašas
  • 2 priedas. Prašymas dėl Šiaulių miesto gatvės asfaltavimo darbų
 7. Dėl Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Arūnas Adomaitis.
  • 1 priedas. Prašymas
  • 2 priedas. Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašas
 8. Dėl Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Arūnas Adomaitis.
  • 1 priedas. Prašymas dėl susisiekimo komunikacijų prie daugiabučio gyvenamojo namo remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbų
  • 2 priedas. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo tvarkos aprašas
 9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-398 “Dėl Šiaulių miesto kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių” pakeitimo. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
 10. Dėl Šiaulių miesto kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų priedų prie tarnybinio atlyginimo už suteiktą kvalifikacinę klasę. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
 11. Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo už suteiktą kvalifikacinę klasę. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
 12. Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Damskienė.
  • Priedas. Mokesčio už vaiko išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas
 13. Dėl maitinimo kainos Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo. Pranešėja – Violeta Damskienė.
 14. Dėl viešosios įstaigos Gubernijos ambulatorijos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir įstatų tvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
  • 1 priedas. Viešosios įstaigos gubernijos ambulatorijos ir viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygos
  • 2 priedas. Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro įstatai
 15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų personalinių priedų ir priemokų nustatymo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
  • Priedas. Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų, personalinių priedų bei priemokų nustatymo taisyklės
 16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų, koeficientų. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
 17. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Rimundas Domarkas.
 18. Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėjas – Rimundas Domarkas.
 19. Dėl pastato pirkimo savarankiško gyvenimo namams įrengti. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
 20. Dėl gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimo bei pardavimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
 21. Dėl baldų perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rasa Macienė.
  • Priedas. Pagal panaudos sutartį perduodami baldai
 22. Dėl gatvės pavadinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 “Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo” papildymo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 24. Dėl žemės sklypo Tilžės g. 167, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 25. Dėl žemės sklypo J.Basanavičiaus g., 104, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 26. Dėl žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 53, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 27. Dėl žemės sklypų Aido g. 9, 11, 13, 15, 17, Dainų g. 2, 4, 6, 8, 10, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 28. Dėl žemės sklypo Dubijos g. 20, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 29. Dėl žemės sklypo Dubijos g. 99, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 30. Dėl žemės sklypo Skroblų g. 138, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 31. Dėl žemės sklypo Metalistų g. 6B, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 32. Dėl teritorijų Vytauto g. 101, Radviliškio g. 47, Varpo g. 15, Aušros al. 64, Vasario 16-osios g. 37, Draugystės takas 23, Vytauto g. 152, Bačiūnų g. 27, Šiauliuose, detaliųjų planų rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
 33. Kiti klausimai.