Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas spalis, 2007


Jubiliejus

Spalio 26 dieną savo 10 metų jubiliejų šventė Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedra. Jos vadovės Sigitos Turskienės buvau pakviestas dalyvauti seminare, katedros jubiliejui skirtame posėdyje. Katedros atsiradimas, jos istorija buvo sąlygota mūsų gyvenime vis didesnę reikšmę turinčių informacinių technologijų. Kita vertus katedra išaugo iš paties universiteto – čia neatvyko kokie nors vunderkindai iš kitur. Sigitos Turskienės ir jos kolegų nuoseklus ir kryptingas darbas leidžia šiam kolektyvui kelti vis naujus ir naujus uždavinius.
Mano ir UAB “Kompera” direktoriaus Vaidoto Adomavičiaus dalyvavimas seminare buvo priežastis padiskutuoti apie Šiaulių universiteto reikšmę miesto plėtrai.
Kaip mes bevertintume ŠU rengiamus specialistus, tačiau suskaičiavus mūsų banko IT specialistus, pasirodė, jog pusę jų yra baigę šį universitetą. Vadinasi mes kaip verslo atstovai negalime būti abejingi šios institucijos problemoms, specialistų rengimo kokybei. Nes nuo to priklauso ir mūsų darbo rezultatai. Ir ne kada nors ateityje, o dabar, kiekvieną dieną.
Todėl verslo ir Universiteto bendradarbiavimas yra būtinas. Todėl mano palinkėjimas jubiliejaus proga – vieni ir kiti raskime laiko tarpusavio bendradarbiavimui stiprinti!

Miesto tarybos posėdis (atnaujinta)

Ši mėnesio savaitė – tarybos posėdžio savaitė. Todėl pirmadienį komiteto posėdis, trečiadienį frakcijos ir galiausiai koalicijos posėdis.  Tarybos posėdis ketvirtadienį.

Kaip visada tarybos posėdyje svarstomi 50- 60 klausimų. Visų tarybos posėdyje svarstomų klausimų sprendimo projektus su aiškinamaisiais raštais galima rasti savivaldybės tinklalapyje.

Svarbiausiu klausimu laikyčiau sprendimą “Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo”. Šiuo sprendimu savivaldybės imtų 22 mln. ilgalaikę paskolą. 15 mln. iš tos paskolos būtų skirta  Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai (I etapas). Kitos lėšos būtų skirtos kitiems svarbiems projektams, kuriuos buvo planuota finansuoti iš Privatizavimo fondo. Savo balsavimo motyvus pateiksiu vėliau, tačiau aš linkęs pritartis šiam projektui.

Pažymėtinas yra klausimas dėl Uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių turgaus (įmonės kodas 144715231, adresas: Turgaus a. 16, Šiauliai  privatizavimo. Ši funkcija saviavldybei nebūtina, todėl gal ir logiška būtų šia bendrovę privatizuoti. Tačiau ši bendrovė pagal sutartį, kuri yra patvirtinta ankstesnių kadencijų tarybų, yra išnuomavusi jai priklausiantį didžiają dalį sklypo UAB “Senasis dvaras”. Pagal šią sutartį bendrovė “Senasis dvaras” privalo skirti vietas žemės ūkio produkcijos, sodinukų prekybai. Taip pat draudžiama prekiauti pramoninėmis prekėmis. Todėl šiam sprendimui reikia papildomos informacijos, kad būtų galima jam pritarti.

Pateikiu visą Tarybos posėdžio darbotvarkę su savo informacija kaip balsavau.

  2007 m. spalio 25 d.
Šiauliai

13.00 val. – 14.30 val.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-1 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
  • 1 priedas
  • 2 priedas

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-2 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2007 metų sąmatos patvirtinimo” pakeitimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
  • priedas

Balsavau „už“.

 1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.

Po diskusijų Tarybos komitetuose ir frakcijoje buvo atsisakyta skolintis Industrinio parko projektui, todėl paskola nuo sumažėjo 15 mln. Lt.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 458 “Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo” pakeitimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudarymo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Vietoje tarybos nario Juozo Pabrėžos buvo pasiūlytas Leonas Strazdauskas.

Balsavau „už“.

 1. Dėl remonto darbų termino pratęsimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį turtą. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl asmeninių kompiuterių ir kompiuterių klasės įrangos perdavimo patikėjimo teise. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-282 “Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos” 4.3 punkto pakeitimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo ir pardavimo . Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą. Pranešėjas – Gytis Skurkis.

Balsavau „prieš“. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Iš mūsų frakcijos tik Igoris Strupeikis balsavo už.

 1. Dėl pritarimo nutraukti sutartis. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.

Balsavau „prieš“. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Iš mūsų frakcijos tik Igoris Strupeikis balsavo už.

 1. Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino). Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.

Susilaikiau.

 1. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.

Balsavau „už“.

 1. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose ir prekybos turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
  • 1 priedas
  • 2 priedas

Balsavau „už“.

 

 1. Dėl medicininės įrangos perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rasa Macienė.
  • priedas

Balsavau „už“.

 1. Dėl Salduvės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo. Pranešėja – Violeta Damskienė.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio “Pušelė” direktoriaus skyrimo. Pranešėja – Violeta Damskienė.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto mokyklos “Klevas” direktoriaus skyrimo. Pranešėjas – Kęstutis Petraitis.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-449 “Dėl mokamų paslaugų įkainių” pakeitimo. Pranešėjas – Kęstutis Petraitis.

Balsavau „už“. (Projektas buvo pakeistas ir Futbolo akademijos mokiniams kaina nuo siūlomos 20 Lt buvo sumažinta iki 15Lt)

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus struktūrų” pakeitimo. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
  • priedas

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 “Dėl Globos namų nuostatų” pakeitimo. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-446 “Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo” pakeitimo. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 4 “Dėl VšĮ Šiaulių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Globos poskyrio teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo” pakeitimo. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.T- 116 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų skyrimo” pakeitimo. Pranešėjas – Andrius Šedžius.

Balsavau „prieš“. (Sprendimą į darbotvarkę įtraukė Socialdemokratų frakcija. Sprendimas nepriimtas.)

P E R T R A U K A 14.30 – 15.00 val.

15.00 val. – 16.30 val.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-209 “Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų” pakeitimo. Pranešėjas – Romaldas Šemeta.

Balsavau „už“.

 1. Dėl gatvių pavadinimų. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
  • priedas

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Bačiūnų g. 6, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Vyturių g. “S” 34A-129, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Tilžės g. 167, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypų Vilniaus g. 3, Vilniaus g. 5, Vilniaus g. 7, Vilniaus g. 9, Vilniaus g. 9A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“. (Toje vietoje VP Market statys perkybos centrą)

 1. Dėl žemės sklypo Ežero g. 50, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 33, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 78, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl Rėkyvos buvusio dvaro sodybos teritorijos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypų Metalistų g. 8E ir Metalistų g. 8F, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Vilkaviškio g. 84, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Dėl žemės sklypo Ganyklų g. 21A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.

Balsavau „už“.

 1. Kiti klausimai.
  • Dėl teritorijos šalia projaktuojamos Jotvingių gatvės Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo

Balsavau „už“.

anekdotas

Šį rytą tinklalapyje bernardinai.lt perskaičiau tokį anekdotą:

– Daktare, man kartais atrodo, jog gyvenime nėra prasmės, – Gerai jums. O mane kartais apima panika, jog visa tai turi prasmę.

Ištikrųjų labai svarbu laiku suprasti kas gyvenime turi prasmę, o kas ne.

Koalicija

Šiandien koalicijos vadovai, meras ir komitetų pirmininkai, pateikė savo pirmojo pusmečio veiklos ataskaitas 5  partijų nariams.

Mero Genadijaus Mikšio, komitetų pirmininkų Tėvynės sąjungos atstovės, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirminkės Birutės Paplauskienės,  Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovo, Miesto plėtros komiteto pirmininko Stasio Grigaliūno, Naujosios Sąjungos atstovo, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko Juozo Pabrėžos bei Tarybos sekretoriaus Liberalų ir centro sąjungos atstovo Vaclovo Vingro klausėsi apie 50 miestą valdančių partijų narių.

Mažokai…   

TV laida

Rytoj, ketvirtadienį, 19 20 dalyvausiu Šiaulių televizijos laidoje “Šiaulių krašto verslas: modernizacija ir technologijos”.

Laidos esmė: apžvelgti krašto verslo modernumą, informacines technologijas, jų privalumus ir pavojus.  Laidos dalyviai:

 1. Loreta Suodaitienė, Omnitel Šiaulių atstovybės vadovė
 2. Vaidotas Adomavičius, įmonės „Kompera“ vadovas
 3. Gintautas Mažeikis, profesorius, filosofijos daktaras, Šiaulių universiteto filosofijos katedros vedėjas
 4. Jonas Bartkus, Šiaulių banko Verslo plėtros tarnybos vadovas

 Kviečiu pasižiūrėti.

Atradimai

Šią vasarą susipažinau su tremtiniu Kaziu Domarku. Jis 1962 m. gimė Krasnojarsko krašte, Bogučanų rajone ir šią vasarą ten lankėsi su 4 žmonių ekspedicija lankydami ten gyvenančius lietuvius. 

Įdomu tai, kad mano tėvai buvo ištremti ir 10 metų (1948-1958) praleido toje pačioje Sibiro gyvenvietėje.

Šį šeštadienį esu pakviestas dalyvauti Krasnojarsko krašto tremtinių susitikime Marijampolėje, kurį organizuoja Kazys Domarkas. 

Kazio Domarko šeimos istorija

Bendrapartiečių dėmesiui!

Pagal miesto taryboje daugumą sudarančios 5 partijų koalicijos sutartį du kartus per metus Miesto tarybos vadovai (meras ir komitetų pirmininkai) privalo atsiskaityti partijų nariams.

Rytoj 17 30 savivaldybės posėdžių salėje įvyks pirmas toks susitikimas.

Kviečiu Tėvynės sąjungos narius aktyviai dalyvauti.

šildymas

Šį vakarą atsukau dujų kraną ir namuose pasidarė šilta.

Miesto valdžia, administracijos direktorius, šią savaitę pasirašė įsakymą ir nuo spalio 15 d. sušildys visą miestą.

Prieš metus, panašiu metu lankiaus Kristianstade. Mieste, su kuriuo draugauja Šiauliai. Iki to regiono neatiteka rusiškos dujos. Todėl šildymui jie naudoja viską – miško atliekas, šiaudus, savartyno dujas. Netgi fekalijas.

O mes galime būti tinginiai – rusiškų dujų čiaupas čia pat.  Ir kartu būti labai priklausomi….

Kainos (papildyta)

Pirmadienį šaukiamas neeilinis miesto tarybos posėdis. Kainų komisija niekaip nenori sutikti su Miesto tarybos siūlomu šilumos kainos tarifu, nes jis netenkina UAB “Šiaulių energija”. Kuri įmonė-monopolininkė nenorėtų didesnio tarifo? Keista, kad Miesto savivaldybė, būdama įmonės savininkė, turi aiškintis su įmone kainų komisijoje. Kartais būname pernelyg demokratiški!      

                                                                                                                                                     

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2007 m. spalio 15  d . Šiauliai16.00 val. 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl AB „Šiaulių energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ papildymo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.

2. Kiti klausimai.

Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo reikalavo Kainų komisija,  tam, kad jie patvirtintų tarybos siūlomą 15,58 ct už kWh be PVM, o ne pagal komisijos metodiką paskaičiuotą 17,25 ct    kWh be PVM. Sprendimo tekstas žemiau. Trumpiau tariant Taryba įsipareigojo įmonės pelno skirtumą, kuris galėtų būti negautas Tarybai patvirtinus mažesnį gyventojams labiau priimtiną tarifą, palikti įmonei. 

Tas ir taip yra daroma kasmet, kad įmonė iš savo pelno galėtų modernizuoti šilumos gamybos įrenginius bei šilumos trasas.  

6. Įgalioti AB „Šiaulių energija“ valdybos narius, Gintautą Mikučiauską, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Sigitą Jakštavičienę, Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoją, ir Auksę Tutkutę, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistę, atstovaujančius Šiaulių miesto savivaldybei, kaip AB „Šiaulių energija“ akcininkui, dalyvauti visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime ir balsuoti už tai, kad dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-281 nustatytų  centralizuotai tiekiamos šilumos kainų (iš jų –  vienanarė šilumos kaina – 15,58 ct už kWh be PVM), mažesnių nei pagal Metodiką perskaičiuotos šilumos kainos (iš jų – vienanarė šilumos kaina – 17,25 ct    kWhbe PVM, pateikta Komisijos Šilumos skyriaus 2007-08-29 pažymoje Nr. 05-192), taikymo AB „Šiaulių energija“ negautos pajamos būtų kompensuojamos iš bendrovės sukaupto nepaskirstytojo pelno    

P.S. Prieš sprendimą balsavo Socialdemokratų frakcija viešai neišsakydama jokių motyvų.

Reklama

Šiandien esu “pagerbtas” vieno iš Šiaulių miesto dienraščių. Ačiū jiems už tai.

Patikslinimas. UAB “Šiaulių titanas” yra parėmęs Tėvynės sąjungą. Straipsnyje minėta suma buvo skirta toli gražu ne vien Šiaulių skyriui. Mes gavome 5 tūkst Lt. Kiek aš žinau, AB Šiaulių bankas, kuriame aš dirbu, ir UAB “Šiaulių titanas” neturi kokių nors bendrų projektų.

Detalus planas dėl baseino ir viešbučio yra rengiamas. Kaip mes visi žinome Šiaulių mieste trūksta ir viešbučių, ir baseinų. Ekonominė situacija tokia, kad norinti jog mieste tokie ir panašūs objektai atsirastų reikalingas valdžios dėmesys ir skatinimas. Todėl mes tikrai svarstysime racionalius ir miestui priimtinus pasiūlymus dėl baseino ir viešbučio statybos. Svarstysime tada, kai bus pateikti, prisilaikant visų įstatymais numatytų procedūrų.