Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas lapkritis, 2018


Žemaitiū tradicinė sueiga

Maluoningā  kvėitam  Tamsta  dalīvautė  Šiauliū Žemaitiū kultūras draugėjės  „Saulaukis“ tradicinie sueiguo,  katra   vīks šiū metū groude 1 d. (sobatuo) 14.30 adyna Juonė pastuogie.
Sueiguo dalīvaus:
Kelmės folklora ansamblis „Ramočia” (vaduovs Rutkūns Valds)
Rėktingė Šiauliū žemaitē ė anū prietelē.

Kalendorių puošia 1659 metais išleistas žemėlapis: „La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie, la Samogitie duché en Lituanie“ / Kuršo, Žiemgalos, Žemaitijos ir kt. Lietuvos teritorijų žemėlapis. Kartografas Nikola Sansonas, 1659 m. Mastelis 1:800 000. Kalendoriuje yra aiškiai nubrėžtos Žemaitijos kunigaikštystės  (DUCHE DE SAMOGITIE) sienos. Žemėlapio elektroninė kopija gauta iš “Aušros” muziejaus.

Draugėjės valdības pirmininks
Bartkos Juons

Kalba, pasakyta pradedant rinkimų kampaniją (2018-11-12, politinė reklama)

Daugiau kaip prieš šimtą metų mano senelis Petras Bartkus, jaunas vyras, išplaukė į Ameriką. Laimės ieškoti.

Vėliau, jau 54-erių, Petrą Bartkų išvežė į Sibirą.

14 metų Amerikoje. 10 metų Sibire.

Ir abiem atvejais mano senelis grįžo į Lietuvą.

Tai lyg pamoka, lyg priesakas man ir, manau, mums visiems: kurkime savo gyvenimą ten, kur esame – Lietuvoje, savo mieste Šiauliuose.

Mielieji,

 Pirmiausia, apie kokius Šiaulius svajoju?

Apie miestą, kuriame patogu gyventi ir dirbti – ir jaunoms šeimoms, ir garbingo amžiaus žmonėms.

Mano tikslas – kurti Šiaulius – kaip visų mūsų namus.

Nuoširdžiai manau, kad Šiauliai gali geriau.

Galima ir būtina geriau.

Kas man yra Šiauliai? (more…)

Vėlinės, diena kai prisimename išėjusiuosius

Su būriu LPKTS narių šiandien aplankėme mirusių palaidojimo vietas Ginkūnų kapinėse, stribų aukų palaidojimo vietą Ginkūnų dauboje ir savanorių kapus senosiose Šiaulių kapinėse.
Pagarba žuvusiems už Tėvynę, užuojauta netekusiems Tėvynės.
Įsitikinau, kad kiek dar daug istorinių faktų, palaidojimo vietų reikalauja mūsų dėmesio.
Padėka LPKTS Šiaulių filialo pirmininkei Valerijai, Tremtinių ir politinių kalinių chorui, disidentui Albertui Špokui už istorijos pamokas.
Nuotraukos