Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

TS-LKD bendroji programa 2019 m. Šiaulių m. savivaldos rinkimams

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

bendroji programa 2019 metų Šiaulių miesto savivaldos rinkimams

Mes Jūsų pusėje

Šiauliečiai, investicijos, švietimas

Mes, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, per pastaruosius dvidešimt penkerius metus ne kartą įrodėme, kad esame Tėvynės pusėje, sugebame imtis atsakomybės kritinėse situacijoje, drąsiai kovojame už Lietuvos interesus, nenuolaidžiaudami potencialiam agresoriui.

Per beveik tris Nepriklausomybės dešimtmečius Lietuva, kaip valstybė, pasiekė labai daug – padėjome pamatus Lietuvos žmonių gerovei, integravomės į svarbiausias Vakarų demokratijų šeimos struktūras – ES ir NATO. Tačiau šiandien turime konstatuoti, kad jau kurį laiką esame įstrigę neapibrėžtume, nes politinei valdžiai trūksta strateginio mąstymo ir politinės valios, aiškios krypties. Tai ryškiausiai įrodo vis labiau besiverianti praraja tarp valdžios ir žmonių.

Šioje situacijoje mes norime tvirtai ir aiškiai pasakyti, kad esame ir visada būsime laisvę branginančių, neabejingų žmonių pusėje. Mes klausomės ir girdime kasdienius žmonių rūpesčius, problemas bei suprantame neišnaudotas galimybes. Atsinaujinome, keitėmės, mokėmės iš praeities klaidų, nes norime būti ne savyje užsisklendusios valdžios, bet visų Lietuvos žmonių partija.

Mūsų programinės nuostatos 2019 m. Šiaulių miesto tarybos rinkimams

  1. Užtikrinsime palankias sąlygas įmonėms, kuriančioms didelę pridėtinę vertę bei steigiančioms gerai apmokamas darbo vietas, kurtis Šiauliuose. Ypatingą dėmesį skiriant tiesioginių užsienio investicijų – nuo paslaugų centrų iki pramoninių įmonių – pritraukimui.

 

  1. Šiauliai – Šiaurės Lietuvos regiono mokslo, inovacijų ir studijų centras. Bendradarbiavimas su regiono savivalda, švietimo įstaigomis ir verslo struktūromis – mūsų vienas iš pirmaeilių darbų. Sieksime geriausios švietimo kokybės miesto vaikams.

 

  1. Sieksime savivaldybės administracijos bei savivaldybės valdomų įmonių darbo efektyvumo, skaidrumo ir atskaitingumo gyventojams didinimo. Didinsime gyventojų įtraukimą į miesto valdymą (pvz. dalyvaujamasis biudžetas, apklausos ir kt.). Atsisakysime savivaldai nebūdingų funkcijų.

 

  1. Kokybiškas bendruomenės gyvenimas nėra įmanomas be kūrybai pritaikytos  kultūrinės aplinkos.  Kultūros centrai, teatras, muziejai, bibliotekos, paveldo objektai ir su visa kultūros sritimi dirbantys žmonės yra Lietuvos ir Šiaulių tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai. Sieksime, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos ir patrauklios visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties ar tautybės, kad kiekvienas visuomenės narys gautų informacijos apie kultūrą, galėtų ja naudotis ir pritaikyti.

 

  1. Mes turime susitarti dėl miesto gyvenamosios aplinkos  standarto ir siekti jo įgyvendinimo visame mieste ir kiekviename miesto rajone. Standartas tai lygios gatvės ir modernus viešasis transportas. Patogus automobilių parkavimas ir miestas be žvyrkelių. Namų renovacija, švarus miesto oras ir poilsiui pritaikyti ežerai bei jų pakrantės. Vaikų žaidimo aikštelės ir laisvalaikio erdvės.

 

  1. Viešosios paslaugos (socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, sportas ir t.t.) turi būti kokybiškos, prieinamos ir priimtinos, o jas teikiantys asmenys turi būti arti žmogaus dirbantys geranoriški bei kompetentingi specialistai. Nepamiršime šių specialistų darbo užmokesčio – dažnai jis yra akivaizdžiai per mažas. Šią problemą reikia spręsti pečius surėmus Vyriausybei ir savivaldai.

 

  1. Neįgaliems žmonėms palankios aplinkos kūrimas visame mieste. Tai mums bus griežta taisyklė, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą, miesto aikščių, parkų sutvarkymą, organizuojant viešojo transporto sistemą. Kokybiška pagalba į įvairias krizes patekusiems žmonėms, suteikianti galimybę grįžti į visavertį gyvenimą. Sudėtinė šios pagalbos dalis – veiksmingos prevencinės programos, nukreiptos prieš smurtą ir įvairų savidestruktyvų elgesį.

 Jonas Bartkus
TS-LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas,

TS-LKD kandidatas į Šiaulių miesto merus

Mano, kaip kandidato į Šiaulių miesto merus, programinės nuostatos

 

Su palaiminga Kristaus Gimimo švente!

Žemaitiū tradicinė sueiga

Maluoningā  kvėitam  Tamsta  dalīvautė  Šiauliū Žemaitiū kultūras draugėjės  „Saulaukis“ tradicinie sueiguo,  katra   vīks šiū metū groude 1 d. (sobatuo) 14.30 adyna Juonė pastuogie.
Sueiguo dalīvaus:
Kelmės folklora ansamblis „Ramočia” (vaduovs Rutkūns Valds)
Rėktingė Šiauliū žemaitē ė anū prietelē.

Kalendorių puošia 1659 metais išleistas žemėlapis: „La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie, la Samogitie duché en Lituanie“ / Kuršo, Žiemgalos, Žemaitijos ir kt. Lietuvos teritorijų žemėlapis. Kartografas Nikola Sansonas, 1659 m. Mastelis 1:800 000. Kalendoriuje yra aiškiai nubrėžtos Žemaitijos kunigaikštystės  (DUCHE DE SAMOGITIE) sienos. Žemėlapio elektroninė kopija gauta iš “Aušros” muziejaus.

Draugėjės valdības pirmininks
Bartkos Juons

Kalba, pasakyta pradedant rinkimų kampaniją (2018-11-12, politinė reklama)

Daugiau kaip prieš šimtą metų mano senelis Petras Bartkus, jaunas vyras, išplaukė į Ameriką. Laimės ieškoti.

Vėliau, jau 54-erių, Petrą Bartkų išvežė į Sibirą.

14 metų Amerikoje. 10 metų Sibire.

Ir abiem atvejais mano senelis grįžo į Lietuvą.

Tai lyg pamoka, lyg priesakas man ir, manau, mums visiems: kurkime savo gyvenimą ten, kur esame – Lietuvoje, savo mieste Šiauliuose.

Mielieji,

 Pirmiausia, apie kokius Šiaulius svajoju?

Apie miestą, kuriame patogu gyventi ir dirbti – ir jaunoms šeimoms, ir garbingo amžiaus žmonėms.

Mano tikslas – kurti Šiaulius – kaip visų mūsų namus.

Nuoširdžiai manau, kad Šiauliai gali geriau.

Galima ir būtina geriau.

Kas man yra Šiauliai? Read the rest of this entry »

Vėlinės, diena kai prisimename išėjusiuosius

Su būriu LPKTS narių šiandien aplankėme mirusių palaidojimo vietas Ginkūnų kapinėse, stribų aukų palaidojimo vietą Ginkūnų dauboje ir savanorių kapus senosiose Šiaulių kapinėse.
Pagarba žuvusiems už Tėvynę, užuojauta netekusiems Tėvynės.
Įsitikinau, kad kiek dar daug istorinių faktų, palaidojimo vietų reikalauja mūsų dėmesio.
Padėka LPKTS Šiaulių filialo pirmininkei Valerijai, Tremtinių ir politinių kalinių chorui, disidentui Albertui Špokui už istorijos pamokas.
Nuotraukos

Radijo laidos “Aktualijos iš pirmų lūpų” (97,8 FM)

Mano nuomonė apie miesto problemas, miesto taryboje svarstomus klausimus RS2 radijo laidose.

Naujausią laidą rasite čia.

Laidos temos:  pirmoji – miesto gatvių remontai.
Antroji tema – apie sprendimo projektą “DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO”;
Trečioji tema – keleivių vežimo pertvarkos projektai.

2018-18-17 dienos laida.

Plakatai mieste

Taip, šiuos plakatus galima laikyti mano rinkimų kampanijos pradžia.
Investicijų Šiauliuose trūksta, nusileidžiame net Akmenei ir Panevėžiui. Todėl ir šiauliečių atlyginimai lygūs Akmenės rajono gyventojų atlyginimams, o panevėžiškiams nusileidžiam gerokai.
Kranai ilgisi Šiaulių. Tuščių kalbų jau prisiklausėme.
Oficialus rinkimų startas bus paskelbtas mėnesio pabaigoje. Kviečiu visus į savo komandą.
Rašykite man adresu – jonas@bartkus.lt.
______________________________________

Filmas “TARP PILKŲ DEBESŲ”

Filmas pagal pasaulinį Rutos Sepetys bestselerį „Tarp pilkų debesų“ nuo spalio 12 dienos.

Istorija, palietusi tūkstančius lietuvių ir iki šiol beveik nežinoma pasauliui. Filmas pasakoja apie 1941 m. Kaune su šeima gyvenančią paauglę Liną. Mergina mėgsta piešti ir svajoja apie dailės studijas universitete, tačiau likimas negailestingas: ji su šeima, mama, tėčiu ir jaunesniuoju broliu, ištremiama į Sibirą. Nepakeliamos ir nehumaniškos gyvenimo sąlygos netrukdo įsižiebti jausmams – mergina sutinka į atšiaurų kraštą taip pat nublokštą bendraamžį Andrių. Meilė gelbsti ir padeda išlikti.

Daugiau informacijos apie filmą rasite čia.

Filmo dainą klausykite čia.

Kviečiu žiūrėti.

Informacija apie 2018-10-04 dienos Tarybos posėdį.

Sprendimas : „DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,PRAMOGŲ SALA“ AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO 2006 M. BIRŽELIO 8 D. SUTARTĮ NR. SŽ-988 (Nr. TSP-390-(1.15))

Pritariau, vien tik todėl, kad Mero komandos sukeltas karas galėjo privesti prie to, kad Arenos veikla visiškai bus sustabdyta. Todėl taikos sutartis leis VĮ „Pramogų sala“ tęsti savo veiklą ir Arenoje vyks krepšinio varžybos ir kiti renginiai.

Sprendimas priimtas.

 

Sprendimui „ DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“  pritariu, nors dėl techninės savo klaidos praleidau balsavimą. Šiuo klausimu TS-LKD Šiaulių skyriaus taryba dar 2018-03-07 kreipėsi į partijos kolegas Seime. Kreipimosi tekstas – http://jonas.bartkus.lt/wp-content/uploads/2018/10/TS-LKD-Siauliu-s.-pareiskimas_del-bataliono.pdf

Sprendimas priimtas.

 

Sprendimas „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS“.

Nepritariau. Tai sprendimas, kuriuo buvo siūloma „…nutraukti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. SŽ-2, pasirašytą 2018 m. sausio 2 d. su UAB vaistine ,,Valerijonas“.“ Sprendimas priimtas sausio 2 dieną, už jį balsavo ir Šiaulių miesto meras, tačiau LR Konkurencijos tarnybai išreiškus nuomonę, jog šis sprendimas galimai pažeidžia konkurencijos sąlygas (sutartis buvo pratęsta neskelbiant konkurso), siūloma sutartį nutraukti.

Neabejoju, kad pratęsta sausio mėn. sutartis atitiko įstatymus ir Miesto Tarybos nustatytą tvarką dėl nuomos. T.  y.  sutartis be konkurso gali būti tęsiama iki 10 metų.  Buvo likę dveji metai, todėl tokiam laikotarpiui ir buvo sudaryta sutartis.  UAB vaistinė „Valerijonas“ pareikalavus savivaldybės Tarybai pradėjo dirbti ir naktį, t. y. iki pirmos valandos nakties. Todėl Vaistinė turi visas galimybes kreiptis į teismą ir ginčyti sutarties nutraukimo sąlygas bei reikalauti atlyginti žalą.

UAB vaistinei “Valerijonas”, būdama vienu iš istorinio Šiaulių bulvaro simboliu, turi teisę tęsti veiklą pagal sudarytą sutartį. Per dvejus metus reikalinga rasti būdus kaip paremti tokio pobūdžio veiklas miesto centre, o Centro poliklinikos patalpas išnuomoti konkurso būdu arba panaudoti gydymo įstaigos reikmėms.

Sprendimas nepriimtas

Dėl Sausumos pajėgų pėstininkų bataliono steigimo Šiauliuose

2018-03-07 TS-LKD Šiaulių skyrius Tomo Petreikio iniciatyva priėmė pareiškimą. Jo tekstas yra čia.