Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas birželis, 2008


Savivaldybėje

Šiandien vienas iš Šiaulių miesto laikraščių paskelbė “naujieną” – savivaldybės administracijos direktorius gali būti pakeistas.

Kaip Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas atsakingai pareiškiu, kad šis klausimas nebuvo svarstomas nei mūsų frakcijos, nei koalicijos posėdžiuose. Jo net niekas nesiūlė svarstyti. 

Darbas savivaldybės administracijoje nėra lengvas – miestą valdo 5 partijų koalicija, dar dvi partijos dirba opozicijoje, miesto biudžeto ištekliai lyginant su ankstesniais metais ne dėl vietinės valdžios kaltės yra menki. O ir tas pats biudžetas tik baigia pasivyti atsilikimą.  Infliacijos spiralė verčia vis didinti ir didinti savivaldybės įmonių kainas.  Padidėjusias kainas moka ne tik gyventojai, bet ir visos savivaldybės organizacijos – darželiai, mokyklos ir t.t. 

Iš patirties žinau, kad bet koks geras darbas miestui, jo gyventojams, gali būti padarytas tik iniciatyvaus, energingo administracijos darbo dėka. Tarybos nariai gali tik perteikti miesto visuomenės lūkesčius, paspausti centrinę valdžią dėl finansavimo. Geriausiu atveju pasiūlyti naujų idėjų, o jas įgyvendinti turi savivaldybės tarnautojai.

Todėl labai dažnai dėl nesėkmių yra kaltinami  administracijos vadovai. Ar tie kaltinimai pagrįsti?

Rimundas Domarkas turi didelę administratoriaus darbo patirtį. Yra vadovavęs Šiaulių apskričiai, Šiaulių rajono savivaldybei. Tuo tarpu jo pavaduotojams šis darbas yra naujas. Tačiau jie jauni ir jų kompetencija greitai kyla, todėl turime pagrindo tikėtis, kad ši savivaldybės vadovų komanda yra pajėgi vykdyti jai pavestas užduotis.   

  

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis

Šiandien Sąjūdžio gimimo diena!

Sveikinu bendražygius ir visus šiauliečius!

Tai diena kai mes pabudome. Ir kėlėmės. Ir keliamės. Ir tikiu, kad prisikelsime. Ir mūsų valstybė, ir mes, jos piliečiai. Tik būkime kantrūs, būkime pakantūs, būkime sąžiningi ir drąsūs. Kaip tada, prieš 20 metų.

Drįstu jungtis su Sąjūdžio pirmeiviais, nes priklausiau antrąjai Sąjūdžio bangai. Susikūrus iniciatyvinei grupei Vilniuje reikėjo tai padaryti kiekviename mieste, kiekvienoje įmonėje. Ir taip aš tapau Sąjūdžio grupės seniūnu Šiaulių namų statybos kombinate. Įkalbėtas jau anapilin iškeliavusio inžnieriaus Algio Liugo. Tik dabar suprantu kaip gerai jis jau tada suprato Sąjūdžio misiją.

Ir ėmėmės darbo – mitingų organizavimas, parašų rinkimas, dalyvavimas rinkimuose vaikštant po namus ir butus, tai darbas, kurį darėme. Iš širdies. O kadangi aplink buvo daug pagalbininkų, rėmėjų todėl tas darbas sekėsi. Sąjūdžio buvau pastūmėtas kandidatuoti į Šiaulių miesto taryba, Sąjūdžio dėka tapau Šiaulių miesto tarybos nariu.

Pilną tarybos narių sąrašą galite rasti čia.

Vienas iš pirmųjų Sąjūdžio uždavinių buvo daugpartinės sistemos sukūrimas. Todėl aš, suagituotas Vytenio Andriukaičio, kartu su kitais šiauliečiais ėmės kurti Lietuvos socialdemokratų partiją. Mane į kandidatus iškėlė formaliai dar nesusikūrusi LSDP. Partijos steigiamasis suvažiavimas vyko jau po rinkimų. O aš nuo rugsėjo mėn. pradėjau dirbti savivaldybėje, todėl partijos formaliu nariu netapau. Laikiausi nuomonės, kad valdininkams nedera priklausyti partijai. Nors tuo metu galioję įstatymai nedraudė būti tarybos nariu ir dirbti savivaldybės administracijoje.

Tik išėjęs iš darbo savivaldybės administracijoje 2001 metais įstojau į Tėvynės sąjungą. Nes LSDP jau buvo “suvalgyta” buvusios Komunistų partijos.       

         

Industrinis parkas

Kartu su kitais klausimais iš kurių sunkiausi yra susiję su kainų didinimu – atliekų tvarkymas, šilumos kaina ir kt., savivaldybėje svarstomi ir atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami verslo subjektai, norintys įsikurti parke. 

Administracijos pateiktame projekte yra šie kriterijai:

Planuojamų investicijų, tenkančių 1 ha išsinuomoto ploto, dydis iki veiklos pradžios;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) naujų darbo vietų specialistams skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto sklypo hektarui;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) darbo vietų; Šiaulių universiteto studentams/absolventams skaičius;
Verslo plano pagrįstumas;
Numatoma veiklos pramoniniame parke pradžia;
Naujos įrangos panaudojimas gamyboje;
Eksporto dalis gaminamoje produkcijoje;
Gamybos perkėlimas į Pramoninį parką iš miesto teritorijų, kuriose Savivaldybė siekia įgyvendinti svarbius projektus.

Tačiau tarybos nariai svarstydami šį klausimą komitetuose linkę apsiriboti tik pirmais dviem bei paskutinioju kriterijais. Papildomai siūloma įrašyti kriterijų dėl naudojimosi Šiaulių oro uostu. Kriterijų apie naujai sukurtas darbo vietas siūloma supaprastinti ir kalbėti tik apie darbo vietas apskritai, atsisakant vertinti darbo vietas specialistams.

Mano nuomone, mes turėtume siekti, kad industriniame parke atsirastų kuo daugiau vietų brangiai apmokamiems specialistams. Taip pat reikėtų reikalauti, kad įmonės kuo daugiau savo produkcijos eksportuotų. 
 

Gegužinė

Paėjusią savaitę internete galima buvo rasti kvietimą į Gegužinę.

Susigundėme ir mes ten nuvykti kartu su svečiu – TS-LKD partijos pirmininku Andriumi Kubiliumi.

Iš tiesų labai šauni idėja atgaivinti istorines gegužines istorinėje vietoje Šiaulių pašonėje. Šią idėją nuosekliai puoselėja Kurtuvėnų regioninio parko vadovas Rimvydas Tamulaitis. Keletą talkų šioje vietoje esame surengę kartu su Šiaulių Lions Alka klubu. Prieš dvejus metus ten kartu su Bubių bendruomene šventėme Jonines.

Renginys buvo gerai organizuotas – įgarsinta “scena” muzikantams, veikė paroda, kapelija “Sutaras”, profesorių pranešimai.

Trūko tik vieno – žiūrovų.