Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas birželis, 2012


Sibiro alma mater – Ave, vita!

Tremtinys, inžinierius Romualdas Baltutis 2012 metais pristatė jau 5 knygą:

„Sibiro Alma Mater“ (2005), „Sibiro Alma Mater. Dimicandum“ (2007), „Sibiro Alma Mater. Post scriptum“ (2009), „Sibiro Alma Mater. Ave, vita!“ (2011), „Sibiro Alma Mater. Post tenebras lux“ (2011).

Ketvirtojoje ir mano išverstas 9 klasės mokinio Vladimiro Eidukio rašinys. Kviečiu susipažinti.