Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Asmeninė’


Atminimo ženklas “Už nuopelnus Žemaitijai”

Apdovanojimui Atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“ teikiami asmenys yra įvertinami už reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus  Žemaitijai, už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose  stiprinančiose Žemaitijos tapatybę, istorinę atmintį, kalbą, Žemaitijos kaip istorinės Europos žemės gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

 

Vėlinės, diena kai prisimename išėjusiuosius

Su būriu LPKTS narių šiandien aplankėme mirusių palaidojimo vietas Ginkūnų kapinėse, stribų aukų palaidojimo vietą Ginkūnų dauboje ir savanorių kapus senosiose Šiaulių kapinėse.
Pagarba žuvusiems už Tėvynę, užuojauta netekusiems Tėvynės.
Įsitikinau, kad kiek dar daug istorinių faktų, palaidojimo vietų reikalauja mūsų dėmesio.
Padėka LPKTS Šiaulių filialo pirmininkei Valerijai, Tremtinių ir politinių kalinių chorui, disidentui Albertui Špokui už istorijos pamokas.
Nuotraukos

Filmas “TARP PILKŲ DEBESŲ”

Filmas pagal pasaulinį Rutos Sepetys bestselerį „Tarp pilkų debesų“ nuo spalio 12 dienos.

Istorija, palietusi tūkstančius lietuvių ir iki šiol beveik nežinoma pasauliui. Filmas pasakoja apie 1941 m. Kaune su šeima gyvenančią paauglę Liną. Mergina mėgsta piešti ir svajoja apie dailės studijas universitete, tačiau likimas negailestingas: ji su šeima, mama, tėčiu ir jaunesniuoju broliu, ištremiama į Sibirą. Nepakeliamos ir nehumaniškos gyvenimo sąlygos netrukdo įsižiebti jausmams – mergina sutinka į atšiaurų kraštą taip pat nublokštą bendraamžį Andrių. Meilė gelbsti ir padeda išlikti.

Daugiau informacijos apie filmą rasite čia.

Filmo dainą klausykite čia.

Kviečiu žiūrėti.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Atkurtai LIETUVAI 100 metų!

Informacija apie senelį

Mano senelis Petras Bartkus (g. 1894 – 1968) jaunystėje uždarbiavo Amerikoje. Pagaliau pavyko surasti įrašą JAV 1920 metų gyventojų surašymo informacijoje. 67 eilutėje yra Peter Bartkus. Atitinka turėta informacija jog gyveno ST. Louis, dirbo prie geležinkelio.

2017 metais vasarą aplankiau Saint Louis miestą ir Imigracijos muziejų Niujorke. Dokumentai rasti muziejuje žemiau.

Saint Luois apsistojome viešbutyje, kuriame nuo 1895 metų iki 1970 veikė didžiausia pasaulyje geležinkelio stotis. Video instaliacija stoties salėje pasižiūrėkite čia.

Įrašas atvykus į Niujorką (Ellis sala) 1913 spalio 8 dieną (13 eilutė):

Šaltinis: tinklalapis http://www.myheritage.com

Keleivio kortelėje laivo pavadinimą atitinka laivas, kuriuo paveiksliukas žemiau.

Seneliui Petrui Bartkui 10 metų teko praleisti Sibire.
Straipsnis apie mano kelionę į Sibirą

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Prieškalėdinis vakarėlis

Prieš Kalėdas kartu su bendradarbiais lankėmės Jautmalkės gamtos centre. Jame mus pasitiko Jurgita Bartkuvienė. Jos padedami mes mokomės suprasti ką reiškia žiemos gamtos virsmas, kodėl taip yra švenčiamos Šv. Kalėdos. Buvo smagu ir įdomu.

Nuotraukas iš vakaro rasite čia.  

O jeigu ir jūs norėtumėte prisiliesti prie mūsų protėvių papročių ir tradicijų informacijos ir kontaktų ieškokite Kurtuvėnų regioninio parko tinklalapyje.

Mūsų atstovas

Šiandien norisi paklausti savo (Saulės, joje aš gyvenu) rinkimų apygardos rinkėjų – ar jums ne gėda, jog mus Seime atstovauja A n d r i u s  Š e d ž i u s.

Suprantu, kad yra žmonių, kurie džiūgauja – kuo blogiau, tuo geriau. Jų neklausiu. Bet juk dauguma tikėjosi, jog turėsime žmonių lūkesčius suprantantį ir jos įgyvendinti siekiantį Seimo narį.

Bent šoktų gerai…..

Andrius ir šį vakarą iš mūsų tyčiojasi. Televizijos, įvaizdžio specialistų padedamas savo silpnybes, žalojančias sau artimų žmonių gyvenimus,  bando paversti stiprybėmis – muštis į krūtinę ir šaukti – kaltas aš, kaltas.

Velykos