Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas sausis, 2008


Miesto biudžeto projektas

Šią savaitę miesto taryba svarstys miesto biudžeto projektą 2008 metams.

Biudžeto pajamos didėja 20 proc. – iki  269048,7 tūkst. litų.

Nežiūrint tokio augimo, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui subalansuoti biudžetą buvo labai sunku, kadangi Seimas ir Vyriausybė yra davusi daug pažadų atlyginimų didinimui. Todėl visas biudžeto prieaugis būtent ir atitenka atlyginimų padidinimams.

Viskas būtų labai gerai, jei įvykdžius tuos įpareigojimus, nepasirodytų, kad savivaldybės administracijai atlyginimai auga 29 proc., o kitiems (mokytojams, soc. sferos darbuotojams) nuo 11 iki 14,3 proc.

Tėvynės sąjungos su tuo nesutinka ir siūlo dalį lėšų iš asignavimų administracijai skirti kultūros, nevyriausybinių organizacijų ir kitoms programoms.

Bandysime dėl to susitarti su koalicijos parneriais ir tarybos posėdyje atlikę korekcijas, ketvirtadienį patvirtinti biudžetą.

Miesto tarybos posėdžio darbotvarkė

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ2008 m. sausio 31 d.
Šiauliai

13.00 val. – 14.30 val.

1. Dėl 2008-2010 metų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Rasa Macienė.
2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2008 metų sąmatos patvirtinimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybos sudarymo” pakeitimo. Pranešėja – Rasa Macienė.
5. Dėl pritarimo įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės nakvynės namų projektą. Pranešėja – Rasa Macienė.
6. Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų ir jų skaičiavimo metodikos patvirtinimo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-423 „Dėl pirties paslaugų organizavimo” pakeitimo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
9. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo. Pranešėja – Violeta Damskienė.
11. Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovams. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
12. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto kultūros centro reorganizavimo. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
13. Dėl pritarimo projekto „Bibliotekos pažangai” įgyvendinimui. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų sporto mokyklų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir personalinio priedo Kūno kultūros mokyklos direktoriui. Pranešėjas – Kęstutis Petraitis.
15. Dėl personalinių priedų socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.
16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų plano. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.
17. Dėl pritarimo steigti viešąją įstaigą Šiaulių psichikos sveikatos centrą. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
18. Dėl pagalbos asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
19. Dėl priedo skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
20. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutartims. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
21. Dėl kasmetinių atostogų merui suteikimo. Pranešėja – Dovilė Žukauskienė.
22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl kasmetinių atostogų merui ir mero pavaduotojai suteikimo” pakeitimo. Pranešėja – Dovilė Žukauskienė.
Pertrauka 14.30 val. – 15. 00 val.
15.00 val. – 16. 30 val.

23. Dėl gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimo bei pardavimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo” pakeitimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
25. Dėl pritarimo koncesijai. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
26. Dėl turto perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
27. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
28. Dėl gatvės pavadinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
29. Dėl Šiaulių miesto centrinio parko teritorijos detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
30. Dėl žemės sklypo Dvaro g. 135, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
31. Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 96P, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
32. Dėl žemės sklypų Žemaitės g. 108A, Žemaitės g. 108B ir Žemaitės g. 108C , Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
33. Dėl žemės sklypo Gumbinės g. 143, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
34. Dėl žemės sklypo Darkiemo g. 7, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
35. Dėl žemės sklypų Žuvininkų g. 37D ir Žuvininkų g. 37E, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
36. Dėl žemės sklypų Vairo g. 22 ir Vairo g. 24, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
37. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 12, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
38. Dėl žemės sklypo Rėkyvos g. 26E, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
39. Dėl teritorijos Rėkyvos g. 21, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo.
40. Dėl žemės sklypo Bačiūnų g. 22A-11A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
41. Dėl žemės sklypo Radviliškio g. 39, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
42. Dėl žemės sklypo Sprudeikos g. 46, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
43. Dėl žemės sklypo Javų g. 89A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
44. Dėl teritorijos Pročiūnų g. 14, 16, 16A, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
45. Dėl teritorijos Mėlynių g. 2A, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
46. Dėl teritorijos Architektų g. 1, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
47. Dėl teritorijos tarp S.Daukanto ir Žemaitės gatvių bei teritorijos prie Javų gatvės Šiauliuose, detaliųjų planų rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
48. Dėl kvartalo tarp Vilniaus g., Salantų g., Aušros alėjos ir Kaštonų alėjos detaliojo plano koregavimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
49. Dėl žemės sklypo Serbentų g. 29A pirkimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
50. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-951 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo koordinavimo ir priežiūros darbo grupės” pakeitimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
51. Kiti klausimai.
Savivaldybės meras Genadijus Mikšys

Vanda Vaitiekūnienė, tel. 596 301