Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas kovas, 2022


Žemaičių Kalvarijos Kalnai Šiauliuose

Penktadienį (2022-03-18) Katedroje Šiaulių žemaičiai giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus – tai 20 stočių, arba vietų, Kryžiaus kelias.

Yra galimybė išklausyti. Tam reikia skirti 2 val. 19 min. https://youtu.be/6mOFA5yeLOA

Telšių vyskupijos kanauninko Andriejaus Sabaliausko pamokslas apie Žemaičių kalvarijos kalnų istoriją – https://youtu.be/Lo4C7LCZH7o

Draugijos “Saulaukis” pirmininkės Silvijos Baranauskienės įžanginis žodis – https://youtu.be/ttveGt3ul2o

Dėkojame Šiaulių Vyskupui Eugenijui Bartuliui, Šiaulių vyskupijos kurijai, kancleriui R. Žaromskiui už pagalbą.