Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas kovas, 2008


Šv. Velykos

Mielieji!
Priimkite didelį džiaugsmą, trykštantį iš Prisikėlusio Viešpaties.
Prisikėlimo šventė mums dovanoja viltį ir įkvepia pasitikėjimo.
Prisikėlimas mus įgalina tikėti, niekada nepalūžti, neprarasti drąsos, nenusiminti, nenuleisti rankų.
Linksmų šv. Velykų visiems!

Tėvynės Sąjunga, Šiaulių skyrius