Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas vasaris, 2013


Menų inkubatorius Šiauliuose

Šiandien Kazys Alminas mums atsiuntė tokią pasaką. Dalinuosi.

Kartą žmogus pateko į Rojų. Vaikšto, žvalgosi aplinkui, stebisi – viskas aplinkui taip pat kaip Žemėje, tik žmonės kitokie – draugiški,  nuoširdžiai šypsosi vieni kitiems, namai gražūs, tvarkingi. Eina tolyn – žiūri užrašas „Frenkelio rūmų kompleksas“. Ogi ten visas kultūros ir pramogų miestelis – gatvės tarp spalvingų namų švarutėlės, pilna besišypsančių laimingų žmonių, kiekviename name –  ar tai muziejus, koncertų salės, knygynai, ar suvenyrų parduotuvės iš kitų kraštų būriais nuolat plaukiantiems turistams. Priėjo žmogus prie arkangelo ir paprašė:

–         Čia viskas taip pat kaip ir Žemėje. Gal galėčiau nors viena akim žvilgtelėti į pragarą? Kaip ten viskas atrodo?

–         Gerai, – sako arkangelas,- eime.

Nuvedė į pragarą. Žiūri žmogus – ten irgi viskas taip pat. Tokios pat  architektūros namai, tokie pat žmonės, tik visi supykę, rėkauja sustoję vieni prieš kitus, šaukia: „Korupcija! Korupcija!“,  kitur – „Šalin! Šalin nuo mūsų draugų dujų! Jos pačios kvapniausios, kaip skaniai pinigais kvepia!“. Eina tolyn – žiūri užrašas „Frenkelio rūmų kompleksas“. Ogi ten –  vieni griuvėsiai, chemikalų kvapas, piktžolių plotai ir nei vieno žmogaus.  Tik iš toli ataidi: „Korupcija! Korupcija!  Šalin! Šalin!…“

Visai kaip Žemėje…

Paaiškinimai ne šiauliečiams:

Frenkelio rūmų kompleksas – viena didžiausių Rusijos imperijos odų apdirbimo įmonių, 1879–1995 m. veikusi Šiauliuose.

Šiaulių m. savivaldybė siekdama atkurti kai kurios komplekso pastatus yra parengusi “Menų inkubatoriaus” projektą EU lėšoms gauti. Tačiau grupės politikų pastangomis nuolat skundžiant teisėsaugos institucijoms šį projektą pavyko sustabdyti ir Šiaulių miestas neteks apie 8 mln. Lt. paramos.