Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas gegužė, 2013


Gyvosios krašto istorijos konferencija „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“

Apie koferenciją ir susitikimą parašė laikraštis Šilokarčema

2013 m. birželio 29 dieną 11 val.  Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centre vyks Gyvosios krašto istorijos konferencija  „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“

Konferencijos temos ir pranešėjai:

Žemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto istorinė raida.
Pranešėjas  Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas.

Naumiestiškių tarmė.
Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė.

Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai.
Jonas Bartkus, kraštietis.

Socialinis tinklas giminių bendravimui „GENI.COM“.
Valdas Kniukšta, studentas.

Pranešimų trukmė iki 15 min.

Rengėjai:

Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugija

Žemaičių krašto etnokultūros centras, vadovas Valerijonas Krutikovas

Daukšių/Baltučių/Bartkų giminės susitikimo organizatoriai

Apie pranešėjus

Malinauskas Zigmas (1941 06 24 Rimženčių k., Šilutės r.), geologas, fizinių m. daktaras (1981), ilgametis Geologijos mokslinio tyrimo instituto (dabar Geologijos ir geografijos institutas) darbuotojas. Tiria kvartero sistemos paviršinių, tarpmoreninių nuogulų litologines ir kt. savybes. Analitinius mokslinius tyrimus apibendrino 45 straipsniuose ir monografijoje, paskelbė populiarių straipsnių geologijos, muziejininkystės, istorijos klausimais. Yra parengęs Lietuvos geologijos muziejaus kūrimo koncepciją ir programą. Šiuo metu rengia lokalinę monografiją „Žemaičių Naumiestis“.

Filologijos mokslų daktarė Janina Janavičienė (gim. 1936 06 12, Makiuose, Šilutės r.). 1985 metais Vilniaus Universitete apgynė disertaciją „Žemaičių Naumiesčio lietuvių kalbos sociolingvistiniai aspektai“. Mokslinio tyrinėjimo sritys: Klaipėdos krašto tarmės, jų istorija ir etnokultūra, lyginamosios kalbotyros klausimai.  Ištyrė ir aprašė Ž. Naumiesčio tarmę.

Jonas Bartkus (1958 11 07, Pauparių k., Šilutės raj.). Informacinių technologijų specialistas. Šiaulių miesto tarybos narys, Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ valdybos pirmininkas, Ž. Naumiesčio kraštiečių draugijos tarybos narys.

Valdas Kniukšta (1992 12 28, Vanagių k. Šilutės raj.), informatikos studentas.