Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘TS-LKD Šiaulių skyrius’


Kai valdo paragrafas (viešas pareiškimas, 2018-02-08)

Viešas pozicijos paaiškinimas

Pastaruoju metu spaudoje pasirodė informacija apie neva finansinės drausmės pažeidimus padariusius įstaigų vadovus. Šią informaciją savivaldybės administracija pateikė ir savivaldybės tinklapyje.

Savivaldybės vadovai norėdami “paauklėti” įstaigų vadovus, planuodami šių metų biudžetą 37  įstaigoms skirtus asignavimus  sumažino 208 tūkstančiais eurų.

Tuomet komiteto posėdyje bei bendraujant su įstaigų vadovais bei apskaitos darbuotojais, buvo išsiaiškinta, jog pažeidimai yra įvairaus pobūdžio bei turi skirtingus motyvus. Išreiškiau nuomonę, jog neteisinga taikyti visoms įstaigoms vienodo pobūdžio bausmę, t. y. biudžeto asignavimų mažinimą visai įstaigai. Tai reikštų,  jog už galimai padarytus vadovų pažeidimus būtų baudžiama įstaiga – jos darbuotojai ir jų aptarnaujami klientai – vaikai.  Į mano pastabas iš dalies atsižvelgta, nes asignavimai įstaigoms buvo sumažinti tik 57 tūkstančiais eurų.

Noriu pabrėžti, jog niekuomet nepritariau ir nepritarsiu kolektyvinių bausmių taikymui. Įstaigų vadovų atlyginimas turi būti susietas su veiklos rezultatais, o ne su procedūromis. Savivaldybė turi užtikrinti tokį asignavimų administravimą, kuris nebūtų dviprasmiškai suprantamas ir netaptų įrankiu bausti, o ne motyvuoti.

Man žinomi atvejai, kuomet įstaigos nesilaikė atitinkamos tvarkos siekiant, kuo racionaliau panaudoti joms skirtas lėšas, todėl kiekviena situacija turi būti nuodugniai išsiaiškinta ir tik tuomet taikomos vienokios ar kitokios priemonės.

2017 metais atliktoje valstybės kontrolės ataskaitoje aiškiai įvardijama, jog dabartinė galiojanti vadovų veiklos vertinimo tvarka bei savivaldybei teikiamos vadovų ataskaitos ne visada užtikrina  mokyklų vadovų atsakomybę ir atskaitomybę už veiklos rezultatus ir pažangą, nes vertinami dokumentai, procesai, bet ne praktinė veikla ir mokyklos pažangą rodantys rodikliai.

Toje pačioje  Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Šiaulių miestas įvardijamas kaip vienas iš gerosios mokyklų tinklo pertvarkos praktikos pavyzdžių ir mokinių pasiekimai Šiaulių miesto savivaldybėje yra geri ir tolygiai gerėja.

Atsakingai pareiškiu jog 2018-02-08 savivaldybės tinklapio pranešime “Bausti negalima pasigailėti” mero A. Visocko pateikta informacija, jog Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas J. Bartkus darė įtaką Savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, kad būtų priimti sprendimai dėl asmeninės įstaigų vadovų atsakomybės yra klaidinanti ir ištraukta iš konteksto.

Finansų ir ekonomikos komitetui detali informacija apie padarytus pažeidimus pateikta nebuvo, todėl komitetas šio klausimo nesvarstė ir jokios pozicijos neišreiškė.

Prašau Administracijos direktorių Finansų ir ekonomikos komitetui pateikti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų vadovų 2017 metines užduotis ir vertinimo ataskaitas.

Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas                                                          Jonas Bartkus

 

Mano politinė programa

TS – LKD pradeda pasirengimą 2015 m. savivaldos rinkimams.

Dalinuos savo ideologiniais principais  ir siekias.

Asmenybės laisvė

Šiuolaikinis konservatizmas pripažįsta žmogaus teises ir laisves, bet pirmenybė yra teikiama bendruomeniškumui, nes individas negali egzistuoti be bendruomenės. O bendruomenėje demokratija yra ir bus man svarbiausia.

Subsidarumas

Visose lygiuose turi būti principas – jei centras gali nesikišti – nesikiša.

Šiauliai turi tapti tikru Šiaurės Lietuvos regionu, atitinkančiu Europos sąjungos regiono sampratą. Tokių regionų Lietuvoje turi būti ne daugiau kaip keturi.

Solidarumas

Bendruomenės

Ne partija yra bendruomenė, o bendruomenių visuma yra partija.

Kiekvienas iš mūsų turi būti ne tik mūsų partijos lyderiu, bet ir lyderiu savo benduomenėje – teritoriniu, profesiniu, kultūriniu ir kitais lygiais.

Ko sieksiu konkrečiai:

Stiprios ir efektyvios savivaldybės įmonės nebijančios konkurencijos – pigios paslaugos gyventojams;

Kvalifikuotas ir lankstus savivaldybės administracijos personalas – greitas, mandagus ir kokybiškas gyventojų aptarnavimas savivaldybėje;

Bendruomenių inicityvų skatinimas – kiek įmanoma daugiau žmonių įtraukti į savo klausimų sprendimą.

VISI Į RINKIMUS

Mielieji,

Artėja Jūsų apsisprendimo metas.  Sekmadienį Šiaulių miesto valdžios likimas bus Jūsų rankose. Džiugu, kad Lietuvoje demokratija veikia – rinktis galima iš 21 rinkimų sąrašo.

Sąrašas, kurio numeris 94, yra mūsų – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai.

Mes savo veidų neslepiame nei po Seimo narių,  nei po meškų kaukėmis. Esame tokie kokie esame. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti savo racionalią programą bei patikimą komandą.

Tikimės, jog dirbdami kartu su Jumis, dirbdami Jums, mes sugebėsime pateisinti Jūsų lūkesčius.

Mano numeris sąraše – 1.

Mano video įrašai

Mano dienoraštyje naujas skyrelis “Video”.

Kviečiu apsilankyti.

Informacija iš VRK

Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė informaciją apie visus kandidatus rinkimuose į savivaldybių tarybas.

Informaciją apie mane rasite čia.

Artėja rinkimai

Informaciją apie kitus mūsų sąrašo kandidatus rasite čia. Taip pat mūsų skyriaus tinklalapyje yra ir mūsų partijos programa Šiauliams.

Po rinkimų

Pirmiausia džiaugiuos rinkimų rezultatais ir TS-LKD laikysena rinkimuose.

Taip jau susiklostė politinis gyvenimas Lietuvoje, kad partinė sistema visiškai bankrutavo. Todėl kandidatas, kuris neturi tiesioginio ryšio su ta sistema turėjo pranašumą. O Dalia Grybauskaitė ir kompetencijos turi, ir bendrauti moka, todėl rinkimų rezultatai labai logiški.   

O nuvylė kas? Prezidento institutas kaip toks. Geriau visuomenė (aš) būčiau nežinojęs kaip balsavo V. Adamkus.

Pagal konstituciją Prezidentas negali priklausyti partijai.  Tam kad atstovautų visiems Lietuvos žmonėms. Aš galvoju – jog visiems reiškia niekam. Taip nebūna. Ir tada ankščiau ar vėliau tampi stipriųjų įkaitu.

Rinkimų II turas

Sveiki,

Sekmadienį rinkimai. II ture dalyvauja Egidijus Vareikis prieš socialdemokratą E. Žakarį.

Kviečiu tai prisiminti ir paraginti save, savo šeimos narius ir pažįstamus balsuoti už Egidijų.

Stebint rinkiminę reklamą ir žmonių nuotaikas kartais atrodo, kad p. Žakaris priklausė kokiai nors geradarių partijai. Prisiminkite ir priminkite kitiems – tai Socialdemokratų (buvusių TSKP) partijos narys. Būtent ši partija per 8 kadencijos metus nugyveno Lietuvą!

Jonas Bartkus

  

Padėka po I rinkimų turo

Su Pergale mieli bendrapartiečiai ir rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkoju visiems už darbą siekiant geriausio rezultato.

Dėkoju kandidams – Egidijui, Vladui, Vidui. Jie dėjo daug pastangų savo ir partijos geriausiam rezultatui pasiekti. Ir kaip rodo rezultatai – trūko labai nedaug, o Egidijus dar kovos antrajame ture.

Dėkoju jų pagalbininiams – dideliam būriui jaunimo, kurie dirbo daug ir nuoširdžiai. Rėmėjams, kurių parama buvo būtima, kad galėtume pristatyti savo idėjas ir kompetenciją.   

Dėkoju tiems, kurie dirbo (ir dar tebedirba) rinkimų komisijose bei stebėjo rinkimų eigą.

Tai nuteikia labai viltingai prieš II rinkimų  turą. Mes dar pakovosime. 

Jūsų pirmininkas

Rinkimai (5 ir 105)

Spalio 12 dieną visi į rinkimus!

Mano partijos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai, numeris šiose rinkimuose – 5.

Aš dalyvauju rinkimuose daugiamandatėje apygardoje. Mano numeris – 105!

Informacijos apie mane rasite čia ir čia.

Šiaulių miesto vienmandatėse apygardose kandidatuoja:

Aušros apygarda – Egidijus Vareikis, sąrašo numeris – 39;

Saulės apygarda – Vladas Damulevičius, sąrašo numeris – 134;

Dainų apygarda – Vidas Urbonavičius, sąrašo numeris – 33. 

Teisingo pasirinkimo!