Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Miesto taryba’


Kai valdo paragrafas (viešas pareiškimas, 2018-02-08)

Viešas pozicijos paaiškinimas

Pastaruoju metu spaudoje pasirodė informacija apie neva finansinės drausmės pažeidimus padariusius įstaigų vadovus. Šią informaciją savivaldybės administracija pateikė ir savivaldybės tinklapyje.

Savivaldybės vadovai norėdami “paauklėti” įstaigų vadovus, planuodami šių metų biudžetą 37  įstaigoms skirtus asignavimus  sumažino 208 tūkstančiais eurų.

Tuomet komiteto posėdyje bei bendraujant su įstaigų vadovais bei apskaitos darbuotojais, buvo išsiaiškinta, jog pažeidimai yra įvairaus pobūdžio bei turi skirtingus motyvus. Išreiškiau nuomonę, jog neteisinga taikyti visoms įstaigoms vienodo pobūdžio bausmę, t. y. biudžeto asignavimų mažinimą visai įstaigai. Tai reikštų,  jog už galimai padarytus vadovų pažeidimus būtų baudžiama įstaiga – jos darbuotojai ir jų aptarnaujami klientai – vaikai.  Į mano pastabas iš dalies atsižvelgta, nes asignavimai įstaigoms buvo sumažinti tik 57 tūkstančiais eurų.

Noriu pabrėžti, jog niekuomet nepritariau ir nepritarsiu kolektyvinių bausmių taikymui. Įstaigų vadovų atlyginimas turi būti susietas su veiklos rezultatais, o ne su procedūromis. Savivaldybė turi užtikrinti tokį asignavimų administravimą, kuris nebūtų dviprasmiškai suprantamas ir netaptų įrankiu bausti, o ne motyvuoti.

Man žinomi atvejai, kuomet įstaigos nesilaikė atitinkamos tvarkos siekiant, kuo racionaliau panaudoti joms skirtas lėšas, todėl kiekviena situacija turi būti nuodugniai išsiaiškinta ir tik tuomet taikomos vienokios ar kitokios priemonės.

2017 metais atliktoje valstybės kontrolės ataskaitoje aiškiai įvardijama, jog dabartinė galiojanti vadovų veiklos vertinimo tvarka bei savivaldybei teikiamos vadovų ataskaitos ne visada užtikrina  mokyklų vadovų atsakomybę ir atskaitomybę už veiklos rezultatus ir pažangą, nes vertinami dokumentai, procesai, bet ne praktinė veikla ir mokyklos pažangą rodantys rodikliai.

Toje pačioje  Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Šiaulių miestas įvardijamas kaip vienas iš gerosios mokyklų tinklo pertvarkos praktikos pavyzdžių ir mokinių pasiekimai Šiaulių miesto savivaldybėje yra geri ir tolygiai gerėja.

Atsakingai pareiškiu jog 2018-02-08 savivaldybės tinklapio pranešime “Bausti negalima pasigailėti” mero A. Visocko pateikta informacija, jog Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas J. Bartkus darė įtaką Savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, kad būtų priimti sprendimai dėl asmeninės įstaigų vadovų atsakomybės yra klaidinanti ir ištraukta iš konteksto.

Finansų ir ekonomikos komitetui detali informacija apie padarytus pažeidimus pateikta nebuvo, todėl komitetas šio klausimo nesvarstė ir jokios pozicijos neišreiškė.

Prašau Administracijos direktorių Finansų ir ekonomikos komitetui pateikti Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų vadovų 2017 metines užduotis ir vertinimo ataskaitas.

Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas                                                          Jonas Bartkus

 

Mano politinė programa

TS – LKD pradeda pasirengimą 2015 m. savivaldos rinkimams.

Dalinuos savo ideologiniais principais  ir siekias.

Asmenybės laisvė

Šiuolaikinis konservatizmas pripažįsta žmogaus teises ir laisves, bet pirmenybė yra teikiama bendruomeniškumui, nes individas negali egzistuoti be bendruomenės. O bendruomenėje demokratija yra ir bus man svarbiausia.

Subsidarumas

Visose lygiuose turi būti principas – jei centras gali nesikišti – nesikiša.

Šiauliai turi tapti tikru Šiaurės Lietuvos regionu, atitinkančiu Europos sąjungos regiono sampratą. Tokių regionų Lietuvoje turi būti ne daugiau kaip keturi.

Solidarumas

Bendruomenės

Ne partija yra bendruomenė, o bendruomenių visuma yra partija.

Kiekvienas iš mūsų turi būti ne tik mūsų partijos lyderiu, bet ir lyderiu savo benduomenėje – teritoriniu, profesiniu, kultūriniu ir kitais lygiais.

Ko sieksiu konkrečiai:

Stiprios ir efektyvios savivaldybės įmonės nebijančios konkurencijos – pigios paslaugos gyventojams;

Kvalifikuotas ir lankstus savivaldybės administracijos personalas – greitas, mandagus ir kokybiškas gyventojų aptarnavimas savivaldybėje;

Bendruomenių inicityvų skatinimas – kiek įmanoma daugiau žmonių įtraukti į savo klausimų sprendimą.

AČIŪ!

AČIŪ Jums už pareikštą  pasitikėjimą, už mūsų partijos kandidatų sąrašui Jūsų skirtus balsus 2011 metų vasario 27 dienos rinkimuose į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą.

Jausdamas Jūsų palaikymą, pasižadu ir toliau prasmingai dirbti miestiečių  labui, siekdamas, kad mūsų visų mylimi Šiauliai būtų jaukia bei patogia vieta  gyventi kiekvienam šiauliečiui.

Nuoširdžiai

Jonas Bartkus

VISI Į RINKIMUS

Mielieji,

Artėja Jūsų apsisprendimo metas.  Sekmadienį Šiaulių miesto valdžios likimas bus Jūsų rankose. Džiugu, kad Lietuvoje demokratija veikia – rinktis galima iš 21 rinkimų sąrašo.

Sąrašas, kurio numeris 94, yra mūsų – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai.

Mes savo veidų neslepiame nei po Seimo narių,  nei po meškų kaukėmis. Esame tokie kokie esame. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti savo racionalią programą bei patikimą komandą.

Tikimės, jog dirbdami kartu su Jumis, dirbdami Jums, mes sugebėsime pateisinti Jūsų lūkesčius.

Mano numeris sąraše – 1.

Mano video įrašai

Mano dienoraštyje naujas skyrelis “Video”.

Kviečiu apsilankyti.

Informacija iš VRK

Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė informaciją apie visus kandidatus rinkimuose į savivaldybių tarybas.

Informaciją apie mane rasite čia.

Artėja rinkimai

Informaciją apie kitus mūsų sąrašo kandidatus rasite čia. Taip pat mūsų skyriaus tinklalapyje yra ir mūsų partijos programa Šiauliams.

Kovo 11-osios minėjimas

Šiaulių miesto tarybų nariaiLietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-asias metines Šiauliuose susirinko visų kadencijų (1990-2010) tarybos nariai.Tokių kadencijų buvo šešios. Tarybos nariais Šiaulių mieste ilgesnį ar trumpesnį laiką pabuvo 157 šiauliečiai. Renginyje dalyvavo Nepriklausomybės akto signatarai Donatas Morkūnas ir Mindaugas Stakvilevičius.  Trumpu koncertu renginio dalyvius pradžiugino berniukų choras “Dagilėlis”.

Miesto biudžetas

Vyksta miesto biudžeto projeto 2010 metams svarstymai miesto tarybos komitetuose.

Šių metų biudžetas mažėja nuo 279 mln. plano 2009 iki 230 mln. Ne visiems sekasi, ne visi supranta. Tačiau kompromisą reiks rasti.

Praėjusiais, 2009 metais, į miesto biudžetą buvo surinkta 244 mln. litų. Metų viduryje planas buvo sumažintas iki 274 mln, vadinasi miesto biudžetas nesurinko apie 30 mln. planuotų pajamų. Didžioji šios sumos dalis virto skolomis ir jos anksčiau, ar vėliau turės būti atiduotos. 

Labiausiai skriaudžiami pagal lobistinius veiksmus atrodo kai kurie Šiaulių miesto darželiai – lopšeliai. Nors formaliai jiems miesto biudžete mažinimas vienas mažiausių – 15,7 proc., tačiau ištikrųjų išgyventi jiems tikrai nebus lengva. Tai mes matome ir sprendimų ieškome.

Tačiau iš pačių darželių vadovų pastangų yra aiškiai per mažai. Reikalingi ilgalaikiai sprendimai optimizuojantys šių organizacijų sąnaudas. Juk sunkmetis prasidėjo dar 2008 metų pabaigoje, o kokių nors realių žingsnių mažinanat etatus, ieškant pigesnių darželių valymo, kitų paslaugų nebuvo ieškoma.  

     

    

A. Šedžiaus pamokos

A. Šedžius pasinaudojo jog Seimas šią savaitę neposėdžiauja pasinaudojo tarybos posėdžio tribūna ir mokė tarybą kaip reikia taupyti.

Kad taip tos pamokos būtų pravestos prieš metus G. Kirkilui ar bent jo patarėjui Vytautui Juškui. Nes kaip visada valdant socdemams labiausiai suvežėjo valstybės ir savivaldybių tarnautojai – ir skaičiumi ir algų dydžiais. 2008 metais buvo skirta 700 tūkst tikslinė dotacija tarnautojų atlyginimų pakėlimui. Šiemet tokia dotacija neskirta, o atlyginimų tarnaudojams savivaldybė sumažinti negali – nes jie priedų negauna. Visas išmokos priklauso nuo tarnybinių koeficientų, stažo ir kategorijų. O jos gali būti mažinamos tik nedrausmingiems darbuotojams.

Po jo kalbos spauda rašo apie tai, kad Seimo nariui žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje. Neva pasielgta neetiškai, nes jis norėjo kalbėti svarstant biudžetą. Kiek man žinoma jo raštiškai merui pateiktame prašyme buvo nurodyta, jog kalbės miestiečiams svarbiais klausimais. O tokių klausimų miesto taryba svarstė virš 30. Tad žodis buvo suteiktas posėdžio pabaigoje.