Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Draugija “Saulaukis”’


Atminimo ženklas “Už nuopelnus Žemaitijai”

Apdovanojimui Atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“ teikiami asmenys yra įvertinami už reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus  Žemaitijai, už nuopelnus ir pasiekimus įvairiose veiklose  stiprinančiose Žemaitijos tapatybę, istorinę atmintį, kalbą, Žemaitijos kaip istorinės Europos žemės gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

 

Žemaitiu kalendorius 2012

Kaip ir kasmet Šiaulių žemaičių kultūros draugija “Saulaukis” išleido savo 2012 metų kalendorių.

Kalendoriaus dizainerė Jurgina Jankauskienė, datas surinko Jonas Tamulis, į žemaičių kalbą išvertė Juozas Pabrėža, spausdino spaustuvė “Titnagas”.

(more…)

Šiaulių žemaičių sueiga

Šiaulių žemaičių kultūros draugijos “Saulaukis”metinis renginys

Įyko tradicinė Šiaulių žemaičių sueiga. Ją kasmet rengia Šiaulių žemaičių kultūros draugijos “Saulaukis”. Ji vyksta paskutinį šeštadienį prieš advento pradžią.

Nuotraukas iš sueigos rasite čia.

Fragmentas iš mūsų svečių ansamblio “Barstyte” pasirodymo galite pamatyti čia.

Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas

2010 metų spalio 22 dieną Telšiuose įvyko Žemaičių kultūros draugijos 7-asis suvažiavimas.

Po jo Degaičiuose ant vandentiekio bokšto buvo iškelta Žemaičių vėliava.  Plevėsuojančią vėliavą jūs galite pamatyti važiuodami plentu Šiauliai – Plungė neprivažiavę Telšių kairėje pusėje.

Nuotraukos iš suvažiavimo rasite čia.

Vaizdą kaip kyla žemaičių vėliava galite pamatyti čia.

Antano Kontrimo kalba suvažiavime.

Durbės mūšiui – 750!

Mieli žemaičiai,

Liepos 10 dieną Durbės mūšio vietoje (Liepojos rajonas, Latvija) didelis renginys – Durbės mūšio, kuriame 1260 metais žemaičiai  sumušė Livonijos ordiną, paminėjimas. Kviečiu dalyvauti.

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.  Eikite į aktualijas, o ten rasite programą, kuri yra penkiomis kalbomis. Žemaitiškai nėra, 🙁 bet yra lietuviškai. 🙂

Nuotraukos iš kelionės rasite čia.

Žemaitiški pinigai (Žemaitiū litaa)

Publikuoju 1989 metais išleistus žemaitiškus pinigus.

Idėja – Kazimieras Alminas, dizaineris – Vilius Puronas, spaudė – spaustuvė “Titnagas”.

desimt cnt pirma puse desimt centu 2 puse

50 centu 1 puse 50 centu 2 puse

1 litas I puse 1 litas 2 puse

5 litai 1 puse 5 litai 2 puse

10 litu 1 puse 10 litu 2 puse

Apie Saulaukį

Pristatau labai gražų reportažą apie mūsų draugijos “Saulaukis” jubiliejinę sueigą.

Autorius – Zigmas Dilda. Ačiū jam.

Taip pat dėkojame laikraščiui “Šiaurės kryptis”,  Šiaulių televizijaiRadijui RS2 nušvietusiems mūsų renginį.