Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Asmeninė’


Su Naujaisiais 2010 metais!

Mieli tinklaraščio skaitytojai,

Būkite pasveikinti su Naujaisiais Metais!

Pajuskime žemę po kojomis ir tapkime savo laimės kalviais!

Lai Jus lydi sėkmė visus ateinančius metus!

Jonas Bartkus 

Su šv. Kalėdom!

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Metų ratas sukasi. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Po šv. Kalėdų dienos pradeda ilgėti ir supranti, jog artėjame link daugiau šviesos, daugiau optimizmo. 

Linkėjimus padėjo įgyvendinti jo didenybė internetas – “Pažvelk kitaip” dienoraštyje radau dainininko Paul Simon išverstą dainos tekstą, kuris man rodos labai tinka besibaigiant TOKIEMS metams ir su viltimi laukiant NAUJŲJŲ – 2010 – jų:

(more…)

Rinkimai (5 ir 105)

Spalio 12 dieną visi į rinkimus!

Mano partijos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai, numeris šiose rinkimuose – 5.

Aš dalyvauju rinkimuose daugiamandatėje apygardoje. Mano numeris – 105!

Informacijos apie mane rasite čia ir čia.

Šiaulių miesto vienmandatėse apygardose kandidatuoja:

Aušros apygarda – Egidijus Vareikis, sąrašo numeris – 39;

Saulės apygarda – Vladas Damulevičius, sąrašo numeris – 134;

Dainų apygarda – Vidas Urbonavičius, sąrašo numeris – 33. 

Teisingo pasirinkimo!

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis

Šiandien Sąjūdžio gimimo diena!

Sveikinu bendražygius ir visus šiauliečius!

Tai diena kai mes pabudome. Ir kėlėmės. Ir keliamės. Ir tikiu, kad prisikelsime. Ir mūsų valstybė, ir mes, jos piliečiai. Tik būkime kantrūs, būkime pakantūs, būkime sąžiningi ir drąsūs. Kaip tada, prieš 20 metų.

Drįstu jungtis su Sąjūdžio pirmeiviais, nes priklausiau antrąjai Sąjūdžio bangai. Susikūrus iniciatyvinei grupei Vilniuje reikėjo tai padaryti kiekviename mieste, kiekvienoje įmonėje. Ir taip aš tapau Sąjūdžio grupės seniūnu Šiaulių namų statybos kombinate. Įkalbėtas jau anapilin iškeliavusio inžnieriaus Algio Liugo. Tik dabar suprantu kaip gerai jis jau tada suprato Sąjūdžio misiją.

Ir ėmėmės darbo – mitingų organizavimas, parašų rinkimas, dalyvavimas rinkimuose vaikštant po namus ir butus, tai darbas, kurį darėme. Iš širdies. O kadangi aplink buvo daug pagalbininkų, rėmėjų todėl tas darbas sekėsi. Sąjūdžio buvau pastūmėtas kandidatuoti į Šiaulių miesto taryba, Sąjūdžio dėka tapau Šiaulių miesto tarybos nariu.

Pilną tarybos narių sąrašą galite rasti čia.

Vienas iš pirmųjų Sąjūdžio uždavinių buvo daugpartinės sistemos sukūrimas. Todėl aš, suagituotas Vytenio Andriukaičio, kartu su kitais šiauliečiais ėmės kurti Lietuvos socialdemokratų partiją. Mane į kandidatus iškėlė formaliai dar nesusikūrusi LSDP. Partijos steigiamasis suvažiavimas vyko jau po rinkimų. O aš nuo rugsėjo mėn. pradėjau dirbti savivaldybėje, todėl partijos formaliu nariu netapau. Laikiausi nuomonės, kad valdininkams nedera priklausyti partijai. Nors tuo metu galioję įstatymai nedraudė būti tarybos nariu ir dirbti savivaldybės administracijoje.

Tik išėjęs iš darbo savivaldybės administracijoje 2001 metais įstojau į Tėvynės sąjungą. Nes LSDP jau buvo “suvalgyta” buvusios Komunistų partijos.       

         

Vesna

“Ketvirtadienį sukanka šešiasdešimt metų, kai Lietuvoje prasidėjo didžiausia trėmimų operacija „Vesna”. Per šį trėmimą iš šalies deportuota per 40 tūkst. žmonių.” – rašoma šalies žiniasklaidoje.

Ir mano tėvų šeimoms ši data yra labai skaudi.

Mamos šeimai (Vismantai) gegužės 23 dieną, paryčiui,  buvo liepta per valandą susiruošti ir išvykti Šilutės rajono Palendrių kaime. Motinos šeima – tai jos mama ir šeši broliukai bei sesutės. Senelis jau kalėjo kaip pokario pasipriešinimo dalyvis. Dvi seserys Onutė ir Zuzana liko Lietuvoje. Onutė pasislėpė rugių lauke, o Zuzana nakvojo pas kaimynus. Per maždaug mėnesį traukiniu ir laivais šeima atsidūrė Krasnojarsko krašte, Bogučanų rajono Artiugino gyvenvėtėje.

Tėvo šeima tą pačią naktį buvo išvežta iš to paties rajono Pauparių kaimo. Tai mano seneliai Bartkai ir jų keturi vaikai. Mano tėvas buvo vyriausias – 17 metų.

Tėvai susituokė Sibire. Iš tremties po amnestijos grįžo 1958 metų vasarą. Tais pačiais metais gimiau ir aš.  

Kodėl apie tai rašau? Gyvų tų dienų istorijos liudininkų lieka vis mažiau ir mažiau. Mano tėvai taip jau mirę. Ir tų dienų įvykiai liks aprašyti tik istorijos knygose. Ir ne visiems bus lengva suvokti tos mūsų tautos tragedijos mastą, priežastis ir pasekmes. O to pamiršti negalima – pasaulio istorija rodo – panašios tragedijos pasikartoja!

         

Šventė

Mano parapijos Šv. Jurgio bažnyčia šventė savo 100 metų jubiliejų.

Labai graži šventė – savo renginiais – mišios ir koncertas, išleistu metraščiu – solidžiu, gražiu leidiniu, iliustruotu nuotraukomis ir piešiniais.   

Daugiau informacijos – Jurgio parapija

Motinos dienos išvakarės

Pavasaris.

Motinos diena.

Ar gali būti stipresnis ryšys tarp žmonių nei motinos ir vaiko? Ar galime mes kam nors labiau rūpėti nei Motinai? Kam turime būti dėkingi už savo gyvenimo sėkmės?

Todėl džiaugiamės turėdami tokią šventę Lietuvoje, kada galime nusilenkti savo  Motinai. Padarykite tai. Ir nesvarbu ar jas dar turime, ar jau iškeliavusias anapilin. Jos to tikrai nusipelnė.

    

Šv. Velykos

Mielieji!
Priimkite didelį džiaugsmą, trykštantį iš Prisikėlusio Viešpaties.
Prisikėlimo šventė mums dovanoja viltį ir įkvepia pasitikėjimo.
Prisikėlimas mus įgalina tikėti, niekada nepalūžti, neprarasti drąsos, nenusiminti, nenuleisti rankų.
Linksmų šv. Velykų visiems!

Tėvynės Sąjunga, Šiaulių skyrius

Sibiro Alma Mater. Dimicandum!

Rytoj, kovo 1 dieną, Šiaulių universiteto Baltojoje salėje bus pristatyta nauja knyga  “Sibiro Alma Mater. Dimicandum!”. Sudarytojas – Romualdas Baltutis

Leidinyje pateikiami tremtinių prisiminimai apie tai, kaip jie, būdami toli nuo tėvynės, kęsdami badą, šaltį, išgyvendami artimųjų netektis, prievartą, siekė mokslo ir tikėjo Lietuvos laisve.
Knygos pabaigoje pristatomi dabartinės Lietuvos vaikų, dalyvavusių rašinių konkurse “Noriu būti Lietuvos šviesuoliu”, darbai.
Tai jau antroji “Sibiro Alma Mater” knyga. Antrosios knygos autorių kontingentas platesnis, politiniai kaliniai, partizanai, pabėgėliai nuo sovietinės prievartos į Vakarus ir kt. 80 autorių darbuose atsispindi jų nelengvas kelias į mokslą atšiaurioje Rusijos gilumoje.

Šioje knygoje yra mano pusseserės dukros Lauros Agintaitės rašinys, kuriame ji pasakoja apie mano senelių (kartu ir mano mamos) Vismantų iš Šilutės rajono Palendrių kaimo kelią į tremtį. 

1948 metais gegužės 25 dieną senelė Marijona Vismantienė su vaikais buvo ištremta. Birželio 18 dieną jie atsidūrė Krasnojarsko krašte prie Angaros (Artiugino gyvenvietė). Senelis tuo metu jau kalėjo Sibiro kalėjime.      

Su Vasario 16-ąja!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Lietuvos valstybės himnas
(Tautiška giesmė)